Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MTS 514 - Mimarlık ve Ütopya
 

MTS 514 - Architecture and Utopia

Course Objectives

Mimari ve kentsel ütopyalar, gelecekteki yaşam biçimlerinin kurgulanması ve bu toplumsal içeriğin somut yaşam çevrelerine dönüştürülmesi ile ortaya çıkmaktadır. Mimari-kentsel planlama, programlama ve tasarım süreçleri de daha çok geleceğe yönelik olduğundan, ütopya kavramı mimarlığın ayrılmaz bir parçası olmaktadır.

Course Description

The concept of utopia, definition and historical background; utopias of medieval times and Renaissance; industrial revolution and 19.century utopias; modern architecture and 20.century utopias;related concepts:ecotopia,distopia,heterotopia,etc.; impacts of utopias on today's architecture; planning, programming and designing for future times.

Course Coordinator
Ayşe Işıl Hacıhasanoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024