Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MTS 514 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mimarlık ve Ütopya
English Architecture and Utopia
Course Code
MTS 514 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Ayşe Işıl Hacıhasanoğlu
Course Objectives Mimari ve kentsel ütopyalar, gelecekteki yaşam biçimlerinin kurgulanması ve bu toplumsal içeriğin somut yaşam çevrelerine dönüştürülmesi ile ortaya çıkmaktadır. Mimari-kentsel planlama, programlama ve tasarım süreçleri de daha çok geleceğe yönelik olduğundan, ütopya kavramı mimarlığın ayrılmaz bir parçası olmaktadır.
Course Description The concept of utopia, definition and historical background; utopias of medieval times and Renaissance; industrial revolution and 19.century utopias; modern architecture and 20.century utopias;related concepts:ecotopia,distopia,heterotopia,etc.; impacts of utopias on today's architecture; planning, programming and designing for future times.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024