Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MKC 525E - Mühendislikte Sonlu Elemanlar Analizi
 

MKC 525E - Finite Element Analys.in Engin

Course Objectives

Sonlu elemanlar yöntemi sonuçlarını, multidisipliner bir perspektif ile yorumlayabilme imkanlarını kazanırlar

Course Description

Finite Element Analys.in Engin

Course Coordinator
Ata Muğan
Levent Kırkayak
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024