Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / KMM 502E - Taşınım Olayları II
 

KMM 502E - Transport Phenomena II

Course Objectives

Dersin amacı kimyasal proseslerde gerçekleşen kütle taşınım problemlerinin öğrenciler tarafından anlaşılması ve çözülebilmesi, hem teorik hem de pratik yaklaşımlar doğrultusunda farklı problemlerde modelleme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Course Description

Taşınım Olayları II kimyasal sistemlerde kütle taşınım olaylarının fiziksel yaklaşımlarına iyi bir temel oluşturmaktadır. Taşınım Olaylarının dili matematiktir.

Course Coordinator
Hasan Can Okutan
Çiğdem Oral
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023