Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / KMM 502E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Taşınım Olayları II
English Transport Phenomena II
Course Code
KMM 502E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Hasan Can Okutan
Çiğdem Oral
Course Objectives Dersin amacı kimyasal proseslerde gerçekleşen kütle taşınım problemlerinin öğrenciler tarafından anlaşılması ve çözülebilmesi, hem teorik hem de pratik yaklaşımlar doğrultusunda farklı problemlerde modelleme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Course Description Taşınım Olayları II kimyasal sistemlerde kütle taşınım olaylarının fiziksel yaklaşımlarına iyi bir temel oluşturmaktadır. Taşınım Olaylarının dili matematiktir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2020