Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / MDP 614E - Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-2
 

MDP 614E - Individual Research Topics in Music-2

Course Objectives

1. To allow the student to work with an instructor on an individual topic suited to the needsof the student.2. To provide an opportunity to conduct in-depth research on a topic under the guidance ofan instructor.3. To help the student develop academic writing skills

Course Description

Yayınlanmaya uygun bir makaleni ya da doktora tezinden bir bölümün temelini oluşturacak birkonuda okuma, analiz, tartışma ve eleştiri yapma. Güncel metinler, kayıtlar, mültimedya veinternet kaynaklarından elde edilen verilerin analizi ve tartışılması. Tarz ve içerik göz önündebulundurularak bir final ödevi hazırlanması.

Course Coordinator
Mehmet Cevdet Erek
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021