Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science
 

Institute of Social Science

1982 yılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, gerek mimarlık-mühendislikte, gerek fen bilimlerinde köklü bir eğitim geleneğine sahip İstanbul Teknik Üniversitesinde “toplum bilimleri” alanında lisansüstü eğitim programlarını yürütmektedir.

Farklı alanlarda yürütülen programlar ile çağdaş bir eğitim modeli oluşturarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında toplum bilimleri, temel bilimler, sanat, teknoloji alanlarında önder olmayı hedefleyen Sosyal Bilimler Enstitüsü, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik, çevreye saygılı bir kurum olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

 

Courses
BTT 501E Scien., Techn.&Society Studies
BTT 505E Global Politics of New Technologies
BTT 506E Philosophy of Science
BTT 507 Research Matters and Social Sciences
BTT 513E Sociology of the Environment
BTT 516E Science&Tech.Issues in Films
BTT 596 Seminar
BVT 501 History of Astronomy
BVT 503 Historical Development of Scientific Devices
BVT 511 Engineering in History
GYY 502 E-Business – New Business Model in the Digital Era
GYY 504 Hizmet Yönetimi ve Yenilik
GYY 504 Service Management and Innovation
GYY 507 Value Chain Strategy and Management
GYY 509 Innovation Management
GYY 509 Innovation Processes and Management
GYY 511 Project Management
GYY 514 Managerial Economics
IKE 503E Macroeconomics I
IKE 504E Macroeconomics II
IKE 504E Macroeconomics II
IKE 505E Research Meth.in Economics I
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 508E Game Theory
IKE 511E Health Economics
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 520E Development Economics
IKE 602E Advanced Macroeconomics
IKE 602E Advanced Macroeconomics
IKE 603E Advanced Research Methods
IKE 604E Advanced Econometrics
IKT 501 Mıcroeconomıcs I
IKT 503 Macroeconomics I3
IKT 505 Research Methods in Economics I
IKT 510E International Economics
IKT 515 Income Distribution and Poverty
IKT 524E Current Macroeco.Iss.World Eco
IKT 525E Development Economics
IKT 526 Economic Integration and European Union
IKT 527 Economic Globalization
IKT 601E Advanced Microeconomics
IMT 503 Communication and Client Relationships
IMT 505 History of Culture
ISS 000 Selected Topics in Entrepreneurship
ISS 500E Quantitative Decision Techniques
ISS 500E Quantitative Decision Techniq.
ISS 501E Management Statistics
ISS 501E Management Statistics
ISS 501E Management Statistics
ISS 502 Production Management
ISS 503E Financial Accounting
ISS 504E Corporate Finance
ISS 504E Corporate Finance
ISS 504E Corporate Finance
ISS 505 Management and Organızations
ISS 505 Management and Organization
ISS 505 Management and Organization
ISS 505 Management & Organization
ISS 506 Business Law
ISS 506 Business Law
ISS 507E Managerial Economics
ISS 507E Managerial Economics
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 509E Marketing Management
ISS 509E Marketing Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 511 Human Resources Management
ISS 511 Human Resources Management
ISS 523E Global Marketing
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Marketing Research
ISS 524 Marketing Research
ISS 532E Integrated Marketing Communic.
ISS 533 Capital Markets Law
ISS 552 Intellectual Property Law
ISS 552 Intellectual Property Law
ISS 555 E-Commerce
ISS 555 Strategic Internet Marketing
ISS 605E Direc.Readin.in Consu.Behavior
ISS 606E Organization Theory
ISS 607E Spec.Topics in Organ.Behavior
ISS 607E Spec.Topics in Organ.Behavior
ISS YLT1 Thesis 1
ITY 510 Management and Organization
ITY 512E Operations Research
ITY 513 Management Eonomics
ITY 516E Management Information Systems
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 518 Logistics and Supply Chain Management
ITY 518 Technology and Marketing
ITY 522 Legal Issues in Technology Management
ITY 526 Business Intelligence and Data Mining
ITY 526E Business Intelligence & Data Mining
ITY 531E Knowledge Management
ITY 533 Facility Planning
ITY 536 Electronic Commerce
ITY 538 STRATEGIC MANAGEMENT
KDP 510E Afet Yönetimi
MBA 512E Production&Operation Managem.
MBA 517E Management Statistics
MBA 534E Entrepreneurship
MJT 602 TURKISH MUSIC STUDIES IN THE 18TH CENTURY
MJT 607 TURKISH MUSIC STUDIES IN THE 16TH AND 17TH CENTURY
MJT 618 ABDULKADİR MERAGİ AND ANATOLIAN EDVAR TRADITION
MYE 504E Musics of the World
MYL 504E Musics of the World
MYL 506E Music Performance Studies
MYL 557E Foundations of Musicology
SBE DRT Sosyal bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencileri
SBE PRJ Sosyal bilimler enstitüsü Tzsiz YL Projeleri
SBE YLT Sosyal bilimler enstitüsü YL Tezleri
STD 607E Art and Politics
STR 503E Historiography
STR 505 Verbal and Visual Imaginary in Miniature Painting
STR 508E Contemporary Art
STR 525E Art History and Culture
STR 602E Relationship Betw.Industr.&Art
SYC 501E Political Philosophy
SYC 502E Globalizat.&Internat.Relations
SYC 505 Selected Topics in Current Politics
SYC 506E Political Geography
SYC 508E Urban and Environmental Politcs
SYC 510 political thought in modern turkey
SYC 515E Political Sociology
TKY 501 NEW MUSIC TRENDS
TKY 518E History of Western Music Theo.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2019