Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science
 

Institute of Social Science

1982 yılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, gerek mimarlık-mühendislikte, gerek fen bilimlerinde köklü bir eğitim geleneğine sahip İstanbul Teknik Üniversitesinde “toplum bilimleri” alanında lisansüstü eğitim programlarını yürütmektedir.

Farklı alanlarda yürütülen programlar ile çağdaş bir eğitim modeli oluşturarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında toplum bilimleri, temel bilimler, sanat, teknoloji alanlarında önder olmayı hedefleyen Sosyal Bilimler Enstitüsü, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik, çevreye saygılı bir kurum olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

 

Courses
BTT 501E Scien., Techn.&Society Studies
BTT 503E History of Science and Techn.
BTT 505E Science and Technology in the Muslim World
BTT 505E Global Politics of New Technologies
BTT 505E Global Politics of New Technologies
BTT 507 Research Methods in Social Sciences
BTT 507E Research Methods in Social Sciences
BTT 507E Resear.Metho.in Social Scien.
BTT 509E Science and Technology Policies
BTT 511E Energy, Transport and Society
BTT 513E Sociology of the Environment
BTT 516E Science&Tech.Issues in Films
BTT 518E Scie.&Techn.in the Ottom.World
BTT 518E Scie.&Techn.in the Ottom.World
BTT 518E Scie.&Techn.in the Ottom.World
BTT 520E Selec.Topics in Sci.,Tec.&Soc.
BTT 520E Selec.Topics in Sci.,Tec.&Soc.
BTT 596 Scientific Research, Ethic and Seminer
BTT 596E Scien.Rese., Ethic&Seminar
BVT 501 History of Astronomy
BVT 502E Historiogr.for History of Sci.
BVT 502E Historiogr.for History of Sci.
BVT 503 Historical Development of Scientific Devices
BVT 505E Scie.&Techn.in Islamic World
BVT 507 Science and Technology in the Missionary Activities in the Middle East
BVT 507E Sc.Te.in the Mis.Ac.in Mi.E.
BVT 508E Scien.&Tec.during in Indu.Rev.
BVT 508E Scien.&Tec.during in Indu.Rev.
BVT 509 History of Art
BVT 511 Engineering in History
BVT 512E Warfare&Technology in History
BVT 514 History of Development in Technology
BVT 521E Scientific Revolution
BVT 596 .
BVT 601 Latin
BVT 601E Latin
BVT 601E Latin
BVT 605E Archaeology of Technological Evolution
BVT 606E History of ScienceTexts
BVT 608 Methodology in History of Science and Technology
BVT 609 History of Electricity
BVT 613E History of Medicine
BVT 615E History of Optic Sciences
BVT 623 History of Mathematics I
BVT 625 Ottoman Turkish I
BVT 625 Ottoman Turkish I
BVT 626 Ottoman Turkish II
BVT 628 History of Measurement
BVT 630E Latin 2
BVT 696 .
BVT YET Yeterlik Aşaması
BVT YLT YLT
DCZ 502 Maritime Energy security
DCZ 503 Maritime Security Management
DCZ 503 Maritime Security Management
DCZ 506 Career Planning in Maritime Sector
DCZ 508 Maritime Quality Systems and Standards
DCZ 508 a
DCZ 508 Maritime Quality Systems and Standards
DCZ 511 Science
DCZ 513 E-logistics
DCZ 516 Marina Management
DCZ 519 History of Science and Seafaring
DCZ 522 Transportation and Maritime Politics
DCZ 522 Transport and Maritime Policies
DZC 502 Career Planning in Maritime Sector
DZC 503 Human Factor in Maritime
DZC 504 Maritime Quality Sys
DZC 504 Maritime Quality Systems and Standards
DZC 507 Applied Project Management in Maritime Studies
DZC 507 Applied Project Management in Maritime Studies
DZC 507 char
DZC 508 History of Science and Maritime Technology
DZC 509 char
DZC 511 Transportation and Maritime Policies
DZC 511 Transportation and Maritime Policies
DZC 512 Maritime Economics
DZC 513 E-Lojistik
DZC 515 Port Policies
DZC 515 Port Policies
DZC 515 Port Policies
DZC 516 marine management
DZC 516 marina management
DZC 517 Supply chain management and strategy
DZC 519 Maritime Cyber Security
DZC 519 Maritime Cyber Security
DZC 520 Maritime Energy Security
DZC 520 Applied Project Management in Maritime Studies
DZC 520 Maritime Energy Security
DZC 522 Maritime Security Management
DZC 522 a
DZC 524 Maritime Emergency Management
DZC 596 a
DZC 596 Scientific research, ethics and seminar
DZC 601E Euro.Uni.&Its Tran.-Marit.Pol.
DZC 601E Euro.Uni.&Its Tran.-Marit.Pol.
DZC 602E Maritime Environmental Management
DZC 602E Maritime Environmental Management
DZC 603E Maritime Security Intelligence
DZC 604 Surveying & Evaluation in Maritime Education
DZC 606 Maritime Interdiction Operations and Law
DZC 606 a
DZC 607 a
DZC 610 Cognitive Model of Maritime Crisis Response
DZC 611E Corp.Soc.Resp.in Mariti.Sector
DZC 613E Maritime Gover.&Policy-Making
DZC 616 Maritime Information Systems
DZC 621E International Relations&Sea
DZC 696 a
GDP 502E Dance Anthroplogy
GDP 502E Dance Anthroplogy
GDP 503 Instrumental Accompaniment To The Traditional Dance
GDP 504 Dance Notation Systems
GDP 505 Karşılama-Hora Performance
GDP 506E Sociology of Dance
GDP 509 Halay
GDP 512 World Dance Cultures
GDP 513 Folk Dance Studies in Turkey
GDP 514 Genre, Form and Rhythm in Traditional Dance Music
GDP 518 Horon
GDP 520 Stage Performance
GDP 520 Stage
GDP 596 Scientific Research, Ethics and Seminar
GDP 596 Scientific Research, Ethic and Seminar
GDP YLT Graduation Thesis
GDP YLT Graduation Thesis
GYY 502 E-Business – New Business Model in the Digital Era
GYY 504 Hizmet Yönetimi ve Yenilik
GYY 504 Service Management and Innovation
GYY 504 Service Management and Innovation
GYY 505 Bus. Plan.&New Bus. Dev.
GYY 505 Business Planning and New Venture Development
GYY 506 Leadership
GYY 508 Marketing
GYY 509 Innovation Process and Management
GYY 509 Innovation Processes and Management
GYY 510 New Product Development
GYY 511 Project Management
GYY 511 Project Management
GYY 513 Strategic Management
GYY 513 Strategic Management
GYY 513 STRATEGIC MANAGEMENT
GYY 517 Venture Capital and Growth
GYY 517 Venture Capital Finance and Growth
IKE 501E Microeconomics I
IKE 501E Microeconomics I
IKE 502E Microeconomics II
IKE 502E Microeconomics II
IKE 502E Microeconomics II
IKE 503E Macroeconomics I
IKE 504E Macroeconomics II
IKE 504E Macroeconomics II
IKE 505E Research Meth.in Economics I
IKE 505E Research Meth.in Economics I
IKE 505E Research Meth.in Economics I
IKE 505E Research Meth.in Economics I
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 506E Research Meth.in Economics II
IKE 508E Game Theory
IKE 511E Health Economics
IKE 513E Industrial Economics
IKE 514E Panel Data&Cross Secti.Models
IKE 517E Time Series Econometrics
IKE 519E Environmental Economics
IKE 520E Development Economics
IKE 596E Scien.Rese., Ethic&Seminar
IKE 596E Scien.Rese., Ethic&Seminar
IKE 596E Scien.Rese., Ethic&Seminar
IKE 601E Advanced Microeconomics
IKE 602E Advanced Macroeconomics
IKE 602E Advanced Macroeconomics
IKE 602E Advanced Macroeconomics
IKE 603E Advanced Research Methods
IKE 604E Advanced Econometrics
IKE 604E Advanced Econometrics
IKE 696E Scien.Rese., Ethic&Seminar
IKE 696E Scien.Rese., Ethic&Seminar
IKE 696E Scien.Rese., Ethic&Seminar
IKE DRT Graduate Thesis
IKE DRT Thesis
IKE YET QUALIFICATION
IKE YLT Graduate Thesis
IKE YLT Master thesis
IKE YLT Master's Thesis
IKT 501 Mıcroeconomıcs I
IKT 503 Macroeconomics I3
IKT 510E International Economics
IKT 515 Income Distribution and Poverty
IKT 525E Development Economics
IKT 526 Economic Integration and European Union
IKT 527 Economic Globalization
IKT 601E Advanced Microeconomics
IMT 501 Interior Architecture Project I
IMT 501 Interior Architecture Project I
IMT 501 Interior Architecture Project I
IMT 501 Interior Architecture Project I
IMT 502 Building Technology
IMT 503 Communication and Client Relationships
IMT 504E Research for Interior Architecture
IMT 505 History of Culture
IMT 505 History of Culture
IMT 506E Interior Architectu.Project II
IMT 506E Interior Architectu.Project II
IMT 506E Interior Architectu.Project II
IMT 507E Seminar I
IMT 507E Seminar I
IMT 507E Seminar I
IMT 508E Archit.&Design in Cult.Context
IMT 509E İç Mimari Proje III
IMT 510 Interior Architecture Project Seminar II
IMT 511 Professional Practice and Management
IMT 512E Human Scienc.Interior Architec
IMT 512E Human Scienc.Interior Architec
IMT 512E Human Scienc.Interior Architec
IMT 514E Digital Representation Techniques for Interior Design
IMT 514E Digital Representation Techniques for Interior Design
IMT YLT Master Thesis
ISS 000 Selected Topics in Entrepreneurship
ISS 500E Quantitative Decision Techniques
ISS 500E Quantitative Decision Techniq.
ISS 501 Management Statistics
ISS 501E Management Statistics
ISS 502 Production Management
ISS 502 Production Management
ISS 503E Financial Accounting
ISS 504E Corporate Finance
ISS 504E Corporate Finance
ISS 505 Management and Organization
ISS 505 Management and Organızations
ISS 505 Management and Organization
ISS 505 Management & Organization
ISS 505 Management and Organization
ISS 506 Business Law
ISS 507E Managerial Economics
ISS 507E Managerial Economics
ISS 507E Managerial Economics
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 508E Organizational Behavior
ISS 509E Marketing Management
ISS 509E Marketing Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 510 Strategic Planning and Management
ISS 511 Human Resources Management
ISS 511 Human Resources Management
ISS 511 Human Resources Management
ISS 511 Human Resouce Management
ISS 511 Human Resouce Management
ISS 511 Human Resource Management
ISS 523E Global Marketing
ISS 524 Marketing Research
ISS 524 Marketing Research
ISS 524 Marketing Research
ISS 532E Integrated Marketing Communic.
ISS 532E Integrated Marketing Communication
ISS 533 Capital Markets Law
ISS 534E Financial Markets&Instutions
ISS 534E Financial Markets&Instutions
ISS 534E Financial Markets&Instutions
ISS 552 Intellectual Property Law
ISS 552 Intellectual Property Law
ISS 555 E-Commerce
ISS 555 Strategic Internet Marketing
ISS 564E Digital Marketing Management
ISS 564E Digital Marketing Management
ISS 596 Seminar
ISS 596 Seminar
ISS 598 Graduation Project
ISS 602E Financial Econometrics
ISS 603E Financial Market Microstructure
ISS 604E Marketing Theory
ISS 605E Direc.Readin.in Consu.Behavior
ISS 606E Organization Theory
ISS 607E Spec.Topics in Organ.Behavior
ISS 610E Special Topics in Strategic Management
ISS 696E Scien.Rese., Ethic&Seminar
ISS 696E Scien.Rese., Ethic&Seminar
ISS DRT Dissertation
ISS YET Yeterlik Aşaması
ISS YLT1 Thesis 1
ITY 510 Management and Organization
ITY 511 Statistical Thinking and Data Analysis
ITY 512E Business Optimization
ITY 513 Management Eonomics
ITY 513 .
ITY 516E Management Information Systems
ITY 516E Management Information Systems
ITY 516E Management Information Systems
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 517E R&D Manag.&New Prod.Devel.
ITY 518 Logistics and Supply Chain Management
ITY 521E Management of Technology, Innovation and R&D
ITY 522 Legal Issues in Technology Management
ITY 523 Financial Management
ITY 524 Technology and Marketing
ITY 526 Business Intelligence and Data Mining
ITY 526E Business Intelligence & Data Mining
ITY 528 Operations Management
ITY 529 Decision Making in Business Administration and Technology Management
ITY 530 Project Management
ITY 531E Knowledge Management
ITY 531E Knowledge Management
ITY 531E Knowledge Management
ITY 533 Facility Planning
ITY 536 Electronic Commerce
ITY 536 ...
ITY 538 STRATEGIC MANAGEMENT
ITY 540 Tech. Converg. & Bus. Strat.
ITY 541 Analysis and Desing of Information systems
ITY 542 Purchasing Management
ITY 545 Big Data Technologies and Applications
ITY 546 Impact Measurement in Social Science Research
ITY 599 Project
ITY 599 ........
ITY 599 project
ITY 599 Project
ITY 599 Projects
KAL 101 Kalite Koordinatörlüğü İç Toplantı
MBA 510E Strategic Management
MBA 511E Marketing Management
MBA 512E Production&Operation Managem.
MBA 513E Business Economics
MBA 514 Business Law
MBA 514 Business Law
MBA 515E Financial Accounting
MBA 516E Human Resources Management
MBA 517E Management Statistics
MBA 517E Management Statistics
MBA 518E Corporate Finance
MBA 519E Management&Organizations
MBA 533E International Marketing
MBA 534E Entrepreneurship
MBA 534E Entrepreneurship
MBA 537E International Finance
MBA 538E Behavior&Leadership in Org.
MBA 539E Investments
MBA 540E Project Management
MBA 543E Total Quality Management
MBA 546E Strategic Internet Marketing
MBA 549E Business Forecating
MBA 554E Quantitative Analysis for Business Applications
MBA 567E Managerial Decision Making
MBA 567E Managerial Decision Making
MBA 568E Sustainability Management
MBA 598E Project
MDP 601E Advanced Trends Music Theory
MDP 601E Advanced Trends Music Theory
MDP 603E Composition Project 1
MDP 603E Composition Project 1
MDP 604E Compositon Project 2
MDP 604E Compositon Project 2
MDP 604E Compositon Project 2
MDP 606E Composition Project 4
MDP 606E Composition Project 4
MDP 609E Recital 1
MDP 609E Recital 1
MDP 609E Recital 1
MDP 610E Recital 2
MDP 610E Recital 2
MDP 610E Recital 2
MDP 612E Recital 4
MDP 614E Individual Research Topics in Music-2
MDP 614E Individual Research Top.Musc 2
MDP 614E Individual Research Top.Musc 2
MDP 619E Historical Ethnomusicology
MDP 625E Individual Research Top.Musc 1
MDP 629E Advanced Electronic Music Composition
MDP 632E Schenkerian Analysis
MDP 636E Advanced Mixing
MDP 638E Advanced Audio Mastering
MDP 639E Critical Biography in Music
MDP 641E Music Cognition
MDP 644E Individual Research Topics in Music-4
MDP 652E Preceptorial Listen.-Asia
MDP 655E Individ.Res.Topics in Music-3
MDP 655E Individ.Res.Topics in Music-3
MDP 659E Advanced Audio Programming
MDP 659E Advanced Audio Programming
MDP 661E Advanced Multimedia Design
MDP 663E Critic.Stud.in Elec.Music His.
MDP 673E Spec.Topics in Sound Studies
MDP 696E Science,Ethics Research & Seminar
MJT 596 Scientific Research, Ethic and Seminar
MJT 601E Systematic Musicology Studies
MJT 602 TURKISH MUSIC STUDIES IN THE 18TH CENTURY
MJT 603 ADVANCED MUSIC PALEOGRAPHY
MJT 604 THEORIES AND ANALYSIS OF TURKISH MUSIC IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES
MJT 604 THEORIES AND ANALYSIS OF TURKISH MUSIC IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES
MJT 604 HEORIES AND ANALYSIS OF TURKISH MUSIC IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES
MJT 605 SAFİYÜDDİN URMEVİ AND KİTAB’ÜL-EDVÂR
MJT 606 WESTERNIZATION AND MODERNISM IN TURKISH MUSIC
MJT 607 TURKISH MUSIC STUDIES IN THE 16TH AND 17TH CENTURY
MJT 608 Modern Music Studies
MJT 609 AŞIK ART IN TURKIC WORLD
MJT 611E Comm.&Mass Media in Music
MJT 613 SOCIOLOGICAL CONSTITUENTS OF MUSIC
MJT 613 SOCIOLOGICAL CONSTITUENTS OF MUSIC
MJT 614E Theoritica.Persp.Ethnomusicol.
MJT 616E Fieldwork&Laboratory Techniqu.
MJT 618 ABDULKADİR MERAGİ AND ANATOLIAN EDVAR TRADITION
MJT 619E Critical Musicology
MJT 620E Music, Dance and Urbanization
MJT 622E Music Production Analysis
MJT YET Proficiency
MJT YET Yeterlik Aşaması
MYE 5002E World of Percussion
MYE 5007E Percussion History and Orchestration Techniques
MYE 5008E 18th-Century Counterpoint
MYE 5010E History of Electronic Music
MYE 5011E Multimedia Design
MYE 5012E Electronic Music Composition
MYE 5018E Songwriting
MYE 501E Music and Technology
MYE 5022E Hist.of Eu.Art Mus.1 (un.1720)
MYE 5024E Instrumentation&Orchestration
MYE 5029E Selec.Topics in Music&Sociol.
MYE 502E Music Business&Management
MYE 5030E Electronic Dance Music Produc.
MYE 5032E Psychology and Neuroscience of Music
MYE 5033E Mixed Compo.for Instr.&Electr.
MYE 5034E World Music Theory
MYE 5037E Interactive Music Composition
MYE 5038E Film Sound Analysis&Practice
MYE 503E Eurogenetic Music Theory
MYE 504E Musics of the World
MYE 504E Musics of the World
MYE 505E History of Eurogen.Art Music 2
MYE 506E Music Performance Studies
MYE 507E Foundation of Ethnomusicology
MYE 5096E Scientific Research,Ethics & Seminar
MYE 513E Maqam Theory&Analysis
MYE 514E Music in Mediterrane.Cultures
MYE 522E Compos.-Individual Instr. 2
MYE 527E Independent Study 1
MYE 527E Independent Study 1
MYE 529E Instrument Individual Inst.1
MYE 530E Repertoire&Style Studies
MYE 531E Instrument Individual Inst.-3
MYE 532E Topical Issues in Western Music
MYE 532E Topical Issues in West.Music
MYE 533E Advanced Harmony
MYE 534E Studies in Opera
MYE 535E Improvisation 1
MYE 539E Chamber Music Ensemble 1
MYE 542E Production Analysis
MYE 544E Independent Study 2
MYE 544E Independent Study 2
MYE 544E Independent Study 2
MYE 545E Composition-Individual Inst.3
MYE 545E Composition-Individual Inst.3
MYE 549E Advanced Orchestration
MYE 558E Recent Trends in Music.Comp.
MYE 558E Recent Trends in Music.Comp.
MYE 559E Historical Periods in Western Music
MYE 561E The Devel.of West.Mus.Style 1
MYE 565E Compositional Context
MYE 567E Legal Aspects of the Music Industry
MYE 569E Music Marketing&Promotion
MYE 573E Multi Track Recording&Mixing
MYE 575E Advanced Mixing&Remixing
MYE 589E Mastering
MYE 591E 16th Century Counterpoint
MYE 593E Intro. to Schenkerian Analysi
MYE 594E Contemporary Musical Practices
MYE 595E Introd.to Post Tonal Theory
MYE 596E Film Scoring
MYL 5002E World of Percussion
MYL 5006E 16th-Century Counterpoint
MYL 5007E Percussion History & Orchestration Techniques
MYL 5008E 18th-Century Counterpoint
MYL 5009E Studies in Opera
MYL 5010E History of Electronic Music
MYL 5011E Multimedia Design
MYL 5012E Electronic Music Composition
MYL 5013E Audio Programming
MYL 5013E Audio Programming
MYL 5018E Songwriting
MYL 501E Music and Technology
MYL 5022E Hist.of Eu.Art Mus.1 (un.1720)
MYL 5024E Instrumentation&Orchestration
MYL 5029E Selec.Topics in Music&Sociol.
MYL 502E Music Business&Management
MYL 5030E Electronic Dance Music Production
MYL 5032E Psychology and Neuroscience of Music
MYL 5033E Mixed Compo.for Instr.&Electr.
MYL 5034E World Music Theory
MYL 5036E Secondary Inst.Indivi.Inst.1
MYL 5037E Interactive Music Composition
MYL 5037E Interactive Music Composition
MYL 5038E Film Sound Analysis&Practice
MYL 503E Eurogenetic Music Theory
MYL 504E Musics of the World
MYL 504E Musics of the World
MYL 505E History of Western Music
MYL 506E Music Performance Studies
MYL 507E Foundations of Ethnomusicology
MYL 513E Maqam Theory&Analysis
MYL 514E Music in Mediterrane.Cultures
MYL 518E Instrumen. Individ. Instruc. 2
MYL 522E Compos.-Individual Instr. 2
MYL 522E Compos.-Individual Instr. 2
MYL 527E Independent Study 1
MYL 527E Independent Study 1
MYL 529E Instrument Individual Inst.1
MYL 529E Instrument Individual Inst.1
MYL 530E Repertoire&Style Studies
MYL 531E Instrument Individual Inst.-3
MYL 531E Instrument Individual Inst.-3
MYL 532E Topical Issues in West.Music
MYL 533E Advanced Harmony
MYL 534E Studies in Opera
MYL 535E Improvisation-1
MYL 539E Chamber Music Ensemble 1
MYL 542E Production Analysis
MYL 542E Production Analysis
MYL 542E Production Analysis
MYL 543E Composition-Individual Inst.1
MYL 543E Composition-Individual Inst.1
MYL 543E Composition-Individual Inst.1
MYL 544E Independent Study 2
MYL 544E Independent Study 2
MYL 545E Composition-Individual Inst.3
MYL 549E Advanced Orchestration
MYL 552E Computer Music 1
MYL 557E Foundations of Musicology
MYL 558E Recent Trends in Music.Comp.
MYL 559E Historical Periods in Western Music
MYL 561E The Devel.of West.Mus.Style 1
MYL 567E Legal Aspects of the Music Industry
MYL 569E Music Marketing&Promotion
MYL 573E Multi Track Recording&Mixing
MYL 573E Multi Track Recording&Mixing
MYL 575E Advanced Mixing&Remixing
MYL 586E Historical Ethnomusicology
MYL 589E Mastering
MYL 591E 16th Century Counterpoint
MYL 593E Intro. to Schenkerian Analysi
MYL 594E Contemporary Music.Practices
MYL 595E Introd.to Post Tonal Theory
MYL 596E Film Scoring
MYL 597E Topics in 20th Century Analysi
MYL 803E Studio Practices
MYL 807E Introduction to Music Theory
MYL 809E Introduction to Ethnomusicolog
MYL 811E Introduction to Maqam Theory
MYL 813E Bibliography & Research Methodology for Music
MYL 813E Bibliography
MYL 817E Preparation for Compos.Studies
MYL 817E Preparation for Compos.Studies
MYL 819E Preparation for Instrumental Studies
MYL 819E Preparation for Instrumen.Stud
MYL 839E Ear Training and Sight Singing
MYL 841E Introduction to Musicology
MYL 843E Preparat.Studi. in Sonic Arts
MZJ 000 GRADUATION THESIS
MZJ 501 Comparative Music Theories
MZJ 502 Foundati.of Historic.Musicol.
MZJ 502 Foundati.of Historic.Musicol.
MZJ 502 Foundati.of Historic.Musicol.
MZJ 502E Foundati.of Historic.Musicol.
MZJ 503E Music, Culture, Creativity
MZJ 503E Music, Culture, Creativity
MZJ 504 Foundations of Ethnomusicology
MZJ 507 Selim III Era and Music
MZJ 508E Identity Issues in Music
MZJ 509 Music and Gender
MZJ 510E Anthropology of Music
MZJ 511 Recent Debates in Ethnomusicology
MZJ 512 The Philosophy of Music
MZJ 513E Sociology of Music
MZJ 514 Methods and Approaches in Contemporary Music Education
MZJ 515E Performance Theories
MZJ 516E Critical Approaches to Popular Music
MZJ 518 Recent Debates in Fieldwork
MZJ 519 Transcription and Analysis in Traditional Musics
MZJ 521 Makam Analysis ıı
MZJ 522E Music Cultures: Regions & Trends
MZJ 522E Music Cultur.:Regions&Trends
MZJ 539E Special Topics in Musicology
MZJ 540E Analytical Approaches to Popular Music
MZJ 541E Music, Dance and Cultural Studies
MZJ 596 scientific Research, Ethic and Seminar
MZJ 596 scientific Research, Ethic and Seminar
MZJ 596 scientific Research, Ethic and Seminar
MZJ 596 scientific Research, Ethic and Seminar
MZJ 596 Scientific Research, Ethic and Seminar
MZJ 801 Music Theory
MZJ 803 Makam Theory
MZJ 803 Makam Theory
MZJ 803 Makam Theory
MZJ 805 MUSIC HISTORY
MZJ 807E Research Methods in Music
MZJ 807E Research Methods in Music
MZJ 807E Research Methods in Music
MZJ 807E Research Methods in Music
MZJ YLT thesis
SBE DRT Sosyal bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencileri
SBE PRJ Sosyal bilimler enstitüsü Tzsiz YL Projeleri
SBE YLT Sosyal bilimler enstitüsü YL Tezleri
STD 601E Politic.Concep.&Persp.on Poli.
STD 602E Ideology&Political Discourse
STD 607E Art and Politics
STD 609E Polit.Th.&The.in the 19th Cen.
STD 611E Social Theory and Politics
STD 615E Phenomenology and Politics
STD 696E Scien.Rese., Ethic&Seminar
STR 000 Art History Program Announcements
STR 502E Philosopyh of Art&Aesthetics
STR 502E Philosophy of Art & Aesthetics
STR 503E Historiography
STR 504 Research Methods in Art History
STR 504 Research Methods in Art History
STR 505 Verbal and Visual Imaginary in Miniature Painting
STR 506 Analysis Of Art Works
STR 506E Analysis of Art Works
STR 508E Contemporary Art
STR 516 Visual Arts in The Republican Era of Turkey
STR 520E Far Eastern Arts
STR 521 Art Theories
STR 521 Theories of Art
STR 525E Art History and Culture
STR 596 Seminar
STR 596 Scientific Research, Ethic and Seminar
STR 603 Anatolia as Core & Periphery
STR 606E Relations.Between Indus.&Art
STR 610E Islamic Art and Architecture
STR 612 Visual Culture
STR 612 Visual Culture
STR 617 Archaeology of Istanbul
STR 618 Art and Thought
STR 619 Selected Topics in History of Art
STR 620E Ancient Philosophy & Neoclassical Art
STR 696 Seminar
STR 696 Scientific Research, Ethics, and Seminar
SYC 501E Political Philosophy
SYC 502E Globalizat.&Internat.Relations
SYC 503E Formation of the Modern State
SYC 503E Formation of the Modern State
SYC 503E Formation of the Modern State
SYC 505 Selected Topics in Current Politics
SYC 508E Urban and Environmental Politcs
SYC 510 political thought in modern turkey
SYC 510E Political Thought in Modern Turkey
SYC 514E Contemporary Political Theory
SYC 515E Political Sociology
SYC 518E Ancient Politicial Theory
SYC 596E Scien.Rese., Ethic&Seminar
TKY 501 Recent Trends in Music
TKY 502 Orchestration Styles and Analysis
TKY 503 Comparing European Art Music and Turkish Makam music in 17th-18th centuries
TKY 503 Comparing European Art Music and Turkish Makam music in 17th-18th centuries
TKY 504 Modern Harmonization Techniques
TKY 505 Musicology and Music Theory / Music Theory and Composition
TKY 505 Turkish Music Theory: Makam and Usul
TKY 506 Writing for Solo Instruments and Chamber Music
TKY 507 Form and Rhythm in Local Music Genres
TKY 508 Writing for Choir and Orchestra
TKY 509 Schenkerian Analysis
TKY 510 Contemporary Composition in Turkish Music
TKY 516E Tradition,Music and Politics
TKY 518E History of Western Music Theo.
TKY 520E Set Th.&Ana.of Post-Tonal Mus.
TKY 596 Scientific Research, Ethic and Seminar
TKY 596 Scientific Research, Ethic and Seminar
TKY YLT Thesis
TMP 501E Research Methodology
TMP 505 Compartive Music History
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024