Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / MDP 644E - Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-4
 

MDP 644E - Individual Research Topics in Music-4

Course Objectives

1. Improve research skills.
2. Develop academic writing skill.

Course Description

Yayınlanmaya uygun bir makaleye dönüştürülebilecek bir konuda okuma, analiz, tartışma ve eleştiri yapma. Güncel metinler, kayıtlar, mültimedya ve internet kaynaklarından elde edilen verilerin analizi ve tartışılması. Tarz ve içerik göz önünde bulundurularak bir final ödevi hazırlanması.

Course Coordinator
Mehmet Cevdet Erek
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021