Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / IKE 601E - İleri Mikroiktisat
 

IKE 601E - Advanced Microeconomics

Course Objectives

Dersimiz; tüketici teorisi, firma teorisi, belirsizlik altında karar verme, rekabetçi piyasalar, genel denge modeli ve refah ekonomisi ve sosyal seçimle ilgili bazı temel konular gibi mikroekonomik teorideki standart modelleri kapsayacaktır.

Course Description

Mikroiktisat, bireylerin ve firmaların karar verme sürecini ve etkileşimlerini inceler.

Course Coordinator
Sinan Ertemel
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021