Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / GYY 504 - Hizmet Yönetimi ve Yenilik
 

GYY 504 - Service Management and Innovation

Course Objectives

Hizmet sektöründeki şirketler yükselen rekabet ortamında var olabilmek ve sürekli büyümeyi sağlayabilmek için hem sundukları hizmetleri verimli bir şekilde yönetmeli hem de yenilik yapmalıdır. Bu ders, bir yandan hizmet sistemlerinin yetkinliklerini, yapısını ve yönetim kavramlarını tanımlarken diğer yandan hizmet işletmeleri için yenilikçilik kavramı, buna yönelik yöntem ve teknikleri aktarmakta ve yeni hizmet geliştirme sürecini bu bağlamda açıklamaya çalışmaktadır.

Course Description

Hizmet sektöründeki şirketler yükselen rekabet ortamında var olabilmek ve sürekli büyümeyi sağlayabilmek için hem sundukları hizmetleri verimli bir şekilde yönetmeli hem de yenilik yapmalıdır. Bu ders, bir yandan hizmet sistemlerinin yetkinliklerini, yapısını ve yönetim kavramlarını tanımlarken diğer yandan hizmet işletmeleri için yenilikçilik kavramı, buna yönelik yöntem ve teknikleri aktarmakta ve yeni hizmet geliştirme sürecini bu bağlamda açıklamaya çalışmaktadır.

Course Coordinator
Şeyda Serdar Asan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021