Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / ISS 500E - Kantitatif Karar Teknikleri
 

ISS 500E - Quantitative Decision Techniq.

Course Objectives

-

Course Description

Dersin İçeriği

(Course Description)

30-60 kelime arası

Kantitatif Analize Giriş, Doğrusal Programlamaya Giriş, Temel Tanimlar, Varsayımlar ve Şekilleri, Doğrusal Programlama Problemlerinin Formule Edilmesi, Doğrusal Programlama Problemlerinin Formule Edilmesi, Doğrusal Programlama Problemlerinin Grafik Yöntemle Çözümü, Simpleks Yöntem ve Büyük M Metodu, Simpleks Tablonun Ekonomik Yorumu, Duyarlılık Analizi ve Dual problemlerin Ekonomik Yorumu, Bilgisayar Uygulamaları, Ulaştırma Modelleri: Giriş, Dengeli ve Dengesiz Ulaştırma Modelleri, Başlangıç Çözümün Geliştirilmesi, Ulaştırma Modelleri Çözüm Teknikleri, Atama ve Aktarma Modelleri, Hedef Programlama, Hedef Programlama, Veri Zarflama Analizi, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Karar Teorisi, Proje Sunumları

Course Coordinator
Ferhan Çebi
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021