Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / ISS 524 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Pazarlama Araştırması
English Marketing Research
Course Code
ISS 524 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Huriye Şebnem Burnaz
Course Objectives Firmaların faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, pazarlama strateji ve taktiklerinin kısa sürede ve etkin olarak belirlenmesi; pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır. Bu kapsamda kritik bir role sahip olan pazarlama araştırması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru - yanlış, başarılı - başarısız, bilimsel yönteme dayalı - dayalı olmayan araştırma tekliflerinin ayırt edilmesini mümkün kılacaktır. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulan araştırma bilgilerini en etkin şekilde elde etme yönteminin belirlenmesini, firmanın yürütülen araştırmayı denetleyebilme yönünde organize olmasını da sağlayacaktır. Bu konudaki bilgi gerek araştırma yaptıran, gerekse araştırma yapan için önemlidir. İkinci grup için elzem görünen bu bilgiler, doğru ve zamanında karar vermek isteyen yöneticiler için de bütçenin uygun şekilde kullanımı açısından kaçınılmazdır.
Course Description Firmaların faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, pazarlama strateji ve taktiklerinin kısa sürede ve etkin olarak belirlenmesi; pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır. Bu kapsamda kritik bir role sahip olan pazarlama araştırması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru - yanlış, başarılı - başarısız, bilimsel yönteme dayalı - dayalı olmayan araştırma tekliflerinin ayırt edilmesini mümkün kılacaktır. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulan araştırma bilgilerini en etkin şekilde elde etme yönteminin belirlenmesini, firmanın yürütülen araştırmayı denetleyebilme yönünde organize olmasını da sağlayacaktır. Bu konudaki bilgi gerek araştırma yaptıran, gerekse araştırma yapan için önemlidir. İkinci grup için elzem görünen bu bilgiler, doğru ve zamanında karar vermek isteyen yöneticiler için de bütçenin uygun şekilde kullanımı açısından kaçınılmazdır.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021