Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / ENR 301 - Isı Transferi
 

ENR 301 - Heat Transfer

Course Objectives

1. Bir çok değişik ısı transferi probleminin çözümü için gerekli analitik yeteneğin temellerini oluşturmak.
2. Mühendisleri ilgilendiren değişik ısı geçiş cihazları ve yapıları için ısı geçişi etkilerini tanımlayan matematik modelleri kurmayı ve çözmeyi öğretmek.
3. Isıl sistemlerin davranışını anlamak için ısı transferinin ilkelerini öğretmek.

Course Description

Giriş ve temel kavramlar, ısı geçişinin temel yasaları, ısı iletim denklemi, sürekli durumda ısı iletimi, ısı üretimi, kanatlı yüzeyler, zamana bağlı ve çok boyutlu ısı iletimi, taşınımın temelleri, sınır tabaka teorisi, zorlanmış taşınım: dış akış, zorlanmış taşınım: iç akış, doğal taşınım, ışınımla ısı geçişi.

Course Coordinator
Murat Emre Demir
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024