Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / ENR 301 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Isı Transferi
English Heat Transfer
Course Code
ENR 301 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 3
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Murat Emre Demir
Course Objectives 1. Bir çok değişik ısı transferi probleminin çözümü için gerekli analitik yeteneğin temellerini oluşturmak.
2. Mühendisleri ilgilendiren değişik ısı geçiş cihazları ve yapıları için ısı geçişi etkilerini tanımlayan matematik modelleri kurmayı ve çözmeyi öğretmek.
3. Isıl sistemlerin davranışını anlamak için ısı transferinin ilkelerini öğretmek.
Course Description Giriş ve temel kavramlar, ısı geçişinin temel yasaları, ısı iletim denklemi, sürekli durumda ısı iletimi, ısı üretimi, kanatlı yüzeyler, zamana bağlı ve çok boyutlu ısı iletimi, taşınımın temelleri, sınır tabaka teorisi, zorlanmış taşınım: dış akış, zorlanmış taşınım: iç akış, doğal taşınım, ışınımla ısı geçişi.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024