Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / IAD 205E - İç Mimarlıkta Tarih ve Kuram III
 

IAD 205E - History&Theo.inInte.Archit.III

Course Objectives

Bu dersin amacı;
1. 20. yy ait ekol ve isimleri iç mekân anlayışları bağlamında incelemek;
2. 20. yy ait mekân örnekleri kuramsal bağlamında incelemek;
3. Tümel sanat (gesamkunstwerk) ile ilişkili ekol ve isimler hakkıda bilgilendirmek, 4. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi kazandırmak.

Course Description

20.yy’da mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında yaratılan ekollerin sosyal, tarihsel, kültürel bağlamda nedensellik ilişkileri kurularak kronolojik olarak, örnekler ile incelenmesi; Tümel sanat (gesamkunstwerk) ile ilişkili ekol ve isimlerin yapıtlarından örnekler ve gerekçeleri; Modern Hareket’in temel uygulamacı ve kuramcıları; II. Dünya Savaşı öncesinde mimari ve estetik; Savaş sonrası avangart hareketler ve yüzyılsonu; Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve İç Mekân anlayışları.

Course Coordinator
Betül Gelengül Ekimci
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024