Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / IAD 205E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish İç Mimarlıkta Tarih ve Kuram III
English History&Theo.inInte.Archit.III
Course Code
IAD 205E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 4
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Betül Gelengül Ekimci
Course Objectives Bu dersin amacı;
1. 20. yy ait ekol ve isimleri iç mekân anlayışları bağlamında incelemek;
2. 20. yy ait mekân örnekleri kuramsal bağlamında incelemek;
3. Tümel sanat (gesamkunstwerk) ile ilişkili ekol ve isimler hakkıda bilgilendirmek, 4. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi kazandırmak.
Course Description 20.yy’da mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında yaratılan ekollerin sosyal, tarihsel, kültürel bağlamda nedensellik ilişkileri kurularak kronolojik olarak, örnekler ile incelenmesi; Tümel sanat (gesamkunstwerk) ile ilişkili ekol ve isimlerin yapıtlarından örnekler ve gerekçeleri; Modern Hareket’in temel uygulamacı ve kuramcıları; II. Dünya Savaşı öncesinde mimari ve estetik; Savaş sonrası avangart hareketler ve yüzyılsonu; Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve İç Mekân anlayışları.
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. 20. yy sanat, mimarlık, iç mimarlık, tasarım içeriği hakkında bilgi,
II. Modernizmin iç mekân anlayışına getirdiği işlevsel ve mekânsal değişiklikler, III. Modernizm, modernite, çağdaşlık vb. kavramları mekân üzerinden okuma, IV. Avangard, farklılık, özgünlük kavramlarını mekân üzerinden okuma,
V. İlgili konularda araştırma yapma,
VI. Eleştirel okuma, düşünme ve ifade becerilerini kazanır.
Pre-requisite(s) ICM 104 MIN DD
veya ICM 104E MIN DD
veya IAD 104E MIN DD
Required Facilities -
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024