Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 103CO - Profess.Communic.for Engineers
 

ING 103CO - Profess.Communic.for Engineers

Course Objectives

Öğrencilerin mühendis olduklarında ihtiyaç duyacakları etkili iletişim yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak

Course Description

Mühendisler için teknik iletişim yetenekleri, teknik doküman, iş tabanlı yazılı iletişim ve sözel sunum yetenekleri

Course Coordinator
İmge Şahin Girtten
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024