Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 103CO / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Profess.Communic.for Engineers
English Profess.Communic.for Engineers
Course Code
ING 103CO Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 - - -
Course Language English
Course Coordinator İmge Şahin Girtten
Course Objectives Öğrencilerin mühendis olduklarında ihtiyaç duyacakları etkili iletişim yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak
Course Description Mühendisler için teknik iletişim yetenekleri, teknik doküman, iş tabanlı yazılı iletişim ve sözel sunum yetenekleri
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024