Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 428 - Elektrikli ve Karma Taşıtlar
 

ELK 428 - Elektrikli ve Karma Taşıtlar

Dersin Amaçları

1.Öğrencilere bir otomobilin elektrik mühendisliği kapsamı altında kalan temel yapısal bloklarınıöğretmek.
2.Öğrencilere farklı yapılardaki elektrikli ve karma otomobiller hakkında ve bunların tasarımınabaşlangıç teşkil edecek temel bilgileri kazandırmak.
3.Öğrencilere öncelikle bir otomobilin değerlendirme kriterlerini öğretmek ve bu bakış açısını elektriklive karma yapılardaki taşıtlara çevirmek.
4.Yukarıdaki maddelerin ışığında, uygun ödev ve proje uygulamalarıyla beraber öğrencilere bukonudaki bir tasarım problemini önce analiz edip doğru çözüm metodolojisini oluşturabilme yetisinikazandırmak.

Dersin Tanımı

Temel otomobil yapısı ve dinamik modelinin analizi. Emisyon, menzil ve performans kriterlerinin tanımlanması. Elektrikli ve karma yapıdaki taşıtların çeşitlerinin, kullanılan enerji depolama, tahrik ve ilgili kontrol sistemlerinin incelenmesi. Otomobilin yapı, yük, performans ve menzil temel büyüklüklerinden yola çıkılarak hareket edebilmesi için gerekli tahrik gücünün hesaplanması ve ilgili alt sistemlerinin tasarım
büyüklüklerinin belirlenmesi. Elektrikli ve karma taşıtların performansını iyileştirmeye yönelik teknoloji vemateryaller.

Koordinatörleri
Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024