Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 428 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektrikli ve Karma Taşıtlar
İngilizce Electric and Hybrid Vehicles
Dersin Kodu
ELK 428 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
Dersin Amaçları 1.Öğrencilere bir otomobilin elektrik mühendisliği kapsamı altında kalan temel yapısal bloklarınıöğretmek.
2.Öğrencilere farklı yapılardaki elektrikli ve karma otomobiller hakkında ve bunların tasarımınabaşlangıç teşkil edecek temel bilgileri kazandırmak.
3.Öğrencilere öncelikle bir otomobilin değerlendirme kriterlerini öğretmek ve bu bakış açısını elektriklive karma yapılardaki taşıtlara çevirmek.
4.Yukarıdaki maddelerin ışığında, uygun ödev ve proje uygulamalarıyla beraber öğrencilere bukonudaki bir tasarım problemini önce analiz edip doğru çözüm metodolojisini oluşturabilme yetisinikazandırmak.
Dersin Tanımı Temel otomobil yapısı ve dinamik modelinin analizi. Emisyon, menzil ve performans kriterlerinin tanımlanması. Elektrikli ve karma yapıdaki taşıtların çeşitlerinin, kullanılan enerji depolama, tahrik ve ilgili kontrol sistemlerinin incelenmesi. Otomobilin yapı, yük, performans ve menzil temel büyüklüklerinden yola çıkılarak hareket edebilmesi için gerekli tahrik gücünün hesaplanması ve ilgili alt sistemlerinin tasarım
büyüklüklerinin belirlenmesi. Elektrikli ve karma taşıtların performansını iyileştirmeye yönelik teknoloji vemateryaller.
Dersin Çıktıları 1. Elektrikli veya karma bir taşıtın tasarımını gerçekleştirmek üzere gerekli matematiksel ve teknolojik bilgiyi kullanabilme.
2. Elektrikli veya karma taşıtlar üzerinde kullanılan akümülatörlerin uygun seçimini yapabilme ve bunların şarj ve deşarj süreçlerini kontrol eden sistemleri tasarlayabilme.
3. Aracın yapısına bağlı olarak belirleyeceği sayıda elektrik makinesinin uygun güç elektroniği devreleriyle hızını ve enerji geri kazanımını denetleyecek olan sistemi tasarlayabilme.
4.Karma araçlarda bir arada kullanılan içten yanmalı motor ve elektrik makinesinin uygun şekildekontrol edilmesini sağlayan sistemlerin tasarımını yapabilme.
Önkoşullar Elektrikli ve Karma Taşıtlar dersi için herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır, ancak dersteki başarı aşağıda temel başlıkları verilen konulardaki bilgi birikimine bağlıdır.
1. Temel elektrik mühendisliği kavramları
2. Elektrik mühendisliği temel simülasyon programları
3. Sistem modelleme
4. Devre analizi: AC ve DC elektrik devrelerinin sürekli ve geçici durumlarda analizi
5. AC devrelerde fazör kavramı ve analizi, ortalama ve efektif değer hesabı, üç fazlı sistemler, fourier analizi, harmonik, güç faktörü, ileri ve geri-güç faktörü kavramı 6. Bir fazlı ve üç fazlı sistemlerde görünür, aktif ve reaktif güç
7. Komplex sayılar, integral, türev, matris vb. matematiksel kavramlar
8. Enerji depolama sistemleri
9. Elektrik makinaları ve kontrolü
10. Güç elektroniği devreleri
Bu ve benzeri konular her ne kadar ders içersinde temel olarak ele alınacak olsa bile, dersin temel içeriği olmadığından ayrıntılı olarak ele alınmayacağından, öğrencilerin bu konularda yeteri kadar bilgi birikimine sahip olması beklenecek, kendisini bu konularda yetersiz gören öğrencilerden bu eksikliklerin referens kitap ve daha önceki ders notlarından kapatması beklenecektir.
Gereken Olanaklar Elektrikli ve Karma Taşıtlar dersinin uygulamaları, ödevler ve dçnem projesi için yazılım gereksinimleri:
MATLAB veya Mathematica
Simulink veya VisSim
Pspice, PSIM, ORCAD veya Electronic Workbench
C, C++ veya Fortran
Word, Excel, Power Point
Diğer
Ders Kitabı Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Sebastien E. Gay, Ali Emadi, Modern Electric, Hybrid Textbook Electric & Fuel Cell Vehicles Fundamentals, Theory, and Design, CRC Press, 2005.
Diğer Referanslar J. Larminie and J. Lowry, Electric Vehicle Technology Explained. New York: John Wiley, 2003.
A. Emadi, M. Ehsani, and J.M. Miller, Vehicular Electric Power Systems: Land, Sea, Air, and Space Vehicles. New York: Marcel Dekker, 2003.
Ron Hodkinson and John Fenton, Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design, Reed Educational and Professional Publishing Ltd., 2001.
Sandeep Dhameja, Electric Vehicle Battery Systems, Butterworth–Heinemann, 2002.
E. H. Wakefield, History of the Electric Automobile, The Society of Automobile Engineers, Warrendale, 1994.
Westbrook M.H., 2001, “The electric and Hibrid Electric Car.”, SAE, London.
Husain I., 2003, “ Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals”, CRC Presss, New York.
Jefferson C.M., Barnard R.H., 2002, “Hybrid Vehicle Propulsion”, WIT Press, Boston.
Chan C.C ve Chau K.T 2001, “Modern Electric Vehicle Technology”, Oxford University Press, New York .
Chan C.C., 2002. “The State of the Art of Electric and Hybrid Vehicles”, Proceedings of the IEEE, 90, 247-275.
Ders konuları ile ilgili IEEE ve Elsevier makaleleri.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023