Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ELK 428 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Elektrikli ve karma taşıtların tarihçesi, önemi, avantajları ve dezavantajları, teknolojideki ve pazardaki gelişmeler ve geleceği.
Elektrikli ve karma taşıtların temel yapısı, tanımları ve içten yanmalı (ICE) araçlarla karşılaştırması.
Elektrikli ve karma taşıtların elektrik tahrik (Electric Propulsion Systems) ve aktarma sistemeleri.
Farklı karma (Seri, paralel, seri-paralel, mild-hafif hibrid) ve elektrikli araç (plug-in electric vehicles, fuel-cell) yapıları, performans, tasarım büyüklükleri ve kontrol yöntemleri.
Elektrikli ve karma taşıtların dinamik modeli, eşitlikler, temel verilerden yola çıkılarak hareket için gerekli mekanik gücün hesaplanması ve enerji tüketimi.
Karma ve elektrikli araçlarda kullanılan elektrik makineleri ve bunların kontrolü. Motor veya rejeneratif fren çalışma durumları, elektrik motoru seçimindeki temel kriterler.
Karma ve elektrikli araçlarda kullanılan güç elektroniği sistemleri ve kontrolü.
Elektrikli veya karma yapıdaki araçlarda elektrik enerjisi depolama sistemleri (akü, ultrakapasitör, volan-flywheel).
Karma ve elektrikli araçlarda kullanılan akü çeşitleri, seçimi, şarj/deşarj kontrolü ve akü yönetim sistemleri (dolum eşitleme, SOC, soğutma sistemleri, ömür vb.).
Karma ve elektrikli araçlarda şarj sistemleri, güç seviyeleri, altyapı gereksinimleri ve tasarım kriterleri.
İçten yanmalı motorun (benzinli veya dizel) temel yapısı ve prensipleri.
Karma ve elektrikli araçlarda enerji yönetim sistemi, menzil, verim ve performansı arttırmaya yönelik teknolojiler.
Karma ve elektrikli araçlarda kullanılan farklı elektrik enerjisi kaynakları. Güneş enerjisi, rüzgar enerji ve biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyon.
Hidrojen yakıt pilleri, yakıt pilli karma taşıtlar (Fuel-cell hybrid vehicles) ve geleceği.
Elektrikli araçlar için menzil modellenmesi, tanımlanmış sürüş çevrimleri ve tüm aracın seçilmiş bir sürüş çevrimine göre simülasyonu ve performans sonuçlarının elde edilmesi.
Karma ve elektrikli araç tasarımında kullanılan yazılımlar, standartlar ve kodlar.
Elektrikli araçların şebeke ile etkileşimi, G2V ve V2G teknolojileri ve gereksinimleri.
V2G (Araçtan-Şebekeye) konseptin şebeke işleticisi ve araç sahibi açısından faydaları ve üstesinden gelinmesi gerekli problemler.
Elektrikli araçlarda tek yönli ve çift yönlü güç akış (unidirectional – bidirectional) sistemleri.
Elektrikli araçların koordineli ve koordinesiz şarj/deşarj edilmesi.
Otonom araçlar
Sonuçlar ve eğilimler
Sunumlar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022