Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / TEL 366 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Haberleşme Temelleri ve Sistem
İngilizce Communication Fundamentals and System
Dersin Kodu
TEL 366 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Uluğ Bayazıt
Dersin Amaçları İletişim sistemleri ile ilgili temel sinyal ve sistem özelliklerini gözden geçirme. Analog radyo ve televizyon sistemlerinde kullanılan modülasyon tekniklerini, matematiksel yapılarını ve gerçeklenmesini öğrenme. Analog sayısal çevrim ve sayısal analog çevricilerin işleyiş prensiplerini anlama. Sayısal modülasyon tekniklerine kısa bir giriş.
Dersin Tanımı Giriş (İletişim sistemlerinin yapısal elemanları ve sınırları. İletişim kanalı ve modellenmesi ). Sinyaller ve doğrusal sistemler. Sinyallerin sınıflandırılması. Önemli sinyaller ve özellikleri. Sistemlerin sınıflandırılması. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler ve dürtü yanıtı. Sinyallerin dikgen gösterimi. Fourier dizisi ve temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemlerin dönemli (periyodik) sinyallere yanıtı. Fourier dönüşümü ve temel özellikleri. Periodic sinyallerin Fourier dönüşümü. Süzgeçleme. Enerji ve güç sinyalleri için özilinti ve spektral yoğunluk. Örnekleme (ideal örnekleme ve geriçatım, pratik örnekleme). Sayıl nicemleme. Darbe kodlaması. Ayrımsal darbe kodlaması.
Sürekli dalga (analog sinyal modulasyon) yöntemleri. Genlik, çift yan bant, tek yan bant ve artık yan bant modülasyon ve demodülasyon teknikleri. Frekans sentezleme ve frekans bölmeli çoğullama. Açısal modülasyon. Darbant ve genişbant açısal modülasyon ve açısal module edilmiş sinyallerin spektral özellikleri. Faz kenetlenmiş döngü. Radyo ve televizyon sistemleri.
Dijital iletişim sistemleri. Deterministik sinyallerin gürültüde sezimi. Veri iletimi için tabanbant şekillendirme. Dijital modülasyon teknikleri.
Dersin Çıktıları 1. Analog ve dijital iletişim sistemlerinin kavramsal analizi ve tasarımı için gerekli sinyal işleme altyapısının pekiştirilmesi.
2. Analog ve dijital sinyaller arası çevrimin nasıl yapılacağının kavranması
3. Analog ve dijital iletişim sistemlerindeki temel blokların öğrenilmesi.
4. Analog ve dijital modülasyon kavramının anlaşılması
5. Analog ve dijital modülasyon için çeşitli yöntemlerinin öğrenilmesi
6. Dijital sinyallerin iletişim kanalı üzerinden iletimi sonrasında sezimi için temel sistem yapısının anlaşılması.
Önkoşullar ELH232 MIN FF veya ELK242E MIN FF
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Communications Systems Engineering 2nd Edition
John G. Proakis, Masoud Salehi
Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey 2002.
Diğer Referanslar Communication Systems 5th Edition
S. Haykin, M. Moher,
John Wiley, Hoboken NJ 2009

Communication Systems: An introduction to signals and noise in electrical communication 4th Edition
A. Bruce Carlson, Paul B. Crilly, Janet C. Rutledge
Mc Graw Hill, 2002.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023