Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / TEL 366 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Giriş (İletişim sistemlerinin yapısal elemanları. İletişim kanalı ve modellenmesi ). Sinyaller ve doğrusal sistemler. Sinyallerin sınıflandırılması. Önemli sinyaller ve
özellikleri. Sistemlerin sınıflandırılması.
2 Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler ve dürtü yanıtı. Sinyallerin dikgen gösterimi. Fourier dizisi ve temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemlerin dönemli (periyodik) sinyallere yanıtı.
3 Fourier dönüşümü ve temel özellikleri.
4 Periodic sinyallerin Fourier dönüşümü. Süzgeçleme. Enerji ve güç sinyalleri için ve spektral
yoğunluk.
5 Örnekleme (ideal örnekleme ve geriçatım, pratik örnekleme). Sayıl nicemleme. Darbe kodlaması. Ayrımsal darbe kodlaması.
6 Sınıf çalışması.
7 Sürekli dalga (analog sinyal) modulasyon yöntemleri. Genlik, çift yan bant, tek yan bant modülasyon ve demodülasyon teknikleri.
8 Artık yan bant modülasyon ve demodülasyon teknikleri. Frekans sentezleme ve frekans bölmeli çoğullama.
9 Açısal modülasyon. Darbant ve genişbant açısal modülasyon. Açısal module edilmiş sinyallerin spektral özellikleri.
10 Faz kenetlenmiş döngü. Analog radyo ve analog televizyon sistemleri.
11 Sınıf çalışması.
12 Dijital iletişim sistemleri. Sinyallerin geometrik gösterimi. Bir, iki ve çok boyutlu sinyallerin modülasyonu. Darbe genlik kiplenimi. Faz kaydırmalı kiplenim. Dördün genlik kiplenimi. Frekans kaydırmalı kiplenim.
13 Korrelasyon ve eşlenmiş süzgeç alıcıları. En büyük olabilirlik sezicisi.
14 En büyük olabilirlik sezicisi için hata olasılıkları. Bant sınırlı kanallar için sinyal tasarımı.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024