Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 625 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Nükleer Atık Yönetimi
İngilizce Nuclear Waste Management
Dersin Kodu
EBT 625 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sema Erentürk
Dersin Amaçları 1. Dünyada ve Türkiye’deki nükleer atık politikalarını öğretmek,
2. Radyoaktif atıkların başlıca kaynaklarını, sınıflandırılmasını, saklanmasını, bunların muamelesini ve elde çıkarılma tekniklerini kavratmak,
3. Radyoaktif atık idaresi tekniklerini öğretmek,
Dersin Tanımı Nükleer atıklar; dünyada ve Türkiye’de nükleer atık politikaları; nükleer atıkların kaynakları ve sınıflandırılması; radyoaktif atık yönetiminde temel basamaklar; nükleer atıkların elden çıkartılması; atıkların immobilizasyonu (çimentolaştırma, polimerizasyon ve camlaştırma); nükleer atıkların saklanması; saklama alanlarının seçilmesi; atık yönetiminde kullanılan ayırma teknikleri; aktinit ve lantanit ayırmada kullanılan teknikler; nükleer atıkların idaresinde ekstraksiyon teknikleri; adsorpsiyon prosesleri; iyon değiştirme prosesleri; membran prosesleri; biyoremidasyon; nükleer atıklar için ekolojik ve radyolojik risk değerlendirmeleri.
Dersin Çıktıları 1. Nükleer endüstride nükleer atıkların önemini ve rolünü kavrayabilme,
2. Nükleer atıkları tanımlayabilme ve sınıflandırabilme,
3. Nükleer atıkların elden çıkartılmasında izlenen politikalar ve yöntemleri kavrayabilme,
4. Nükleer atıklara uygulanan ayırma tekniklerinin temel kavramlarını ve prensiplerini kavrayabilme,
5. Nükleer atıkları ayırma ve konsantre edebilmek için uygun ayırma yöntemini seçebilme,
6. Nükleer Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkabilen yeni ayırma tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme,
7. Ayırma işlemlerinde karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde analitik olarak düşünebilme bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022