Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / GEO 513 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematik İsta.&Hipotez Testlr
İngilizce Mathematical Statistics & Hyphothesis Testing
Dersin Kodu
GEO 513 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Orhan Akyılmaz
Orhan Akyılmaz
Dersin Amaçları i) Geomatik Mühendisliğinde ölçülerin ve bunlardan hesaplanacak parametrelerin analizi ve test edilmesi

ii) Bunlardan üretilecek kararların güven alanı hakkında bilgileri vermek, Mühendislere araştırma niteliğini kazandırmak.
Dersin Tanımı Olasılık Kavramları, Dağılım Fonksiyonu, Binom Dağılımı, Yan Dağılım. Ümit Değer, Moment, Varyans, Kovaryans ve bunların deneysel karşılıkları. Normal Dağılım, Parametre Kestirim Yöntemleri ve Gauss-Markof Modeli. Özel Gauss-Markof Modeli Kestirimler, Varyans Analizi, Regresyon Modeli. Parametre Vektörünün GMM Kestirimi, Koşullu Model, Test Dağılımları, Karesel Formlar. Parametre Kestiriminin Test Dağılımları, Wishant Dağılımı. Hipotez Testleri, Test İstatistiği, Temel Kavramlar ve İlkeler. Model Testleri. İnterval Kestirimi, Güven İntervali, Güven Alanı ve Bunların Hipotez Testlerinde Kullanımı
Dersin Çıktıları i) Olasılık Kuramları, mutlak ve bağıl yığılma, sınıf yığılması kavramlarını kullanabilme,
ii) Rastlantı değişkenleri ve bunların özelliklerini, ayrık ve sürekli rastlantı değişkenlerini kavrama ve bunların dağılımlarını inceleyebilme
iii) Ayrık ve sürekli dağılımlarda matematik ümit ve moment değerlerini hesaplayabilme,
iv) Tek ve çok boyutlu dağılımlar, Normal dağılım, t-dağılımı, Şi-kare dağılımı, F-dağılımı ve bunların parametrelerini kavrama ve uygulayabilme
v) Parametre tahmin yöntemlerini kullanabilme ve bu parametrelerin güven alanlarını hesaplayabilme
vi) Örnekleme test dağılımlarını öğrenme ve bunlar ile jeodezik ölçü ve parametreler için hipotez testleri yapabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı •KOCH, K.R., Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, 2nd Edition, Springer Verlag, Berlin, 1999.
Diğer Referanslar •MIKHAIL, E.M. ve ACKERMAN, F., Observations and Least Squares, Dun Donnelay, 1976.
•TEUNISSEN, P.J.G., Adjustment Theory: An Introduction (Mathematical Geodesy and Positioning), Delft University Press, Delft, 2000.
•TEUNISSEN, P.J.G., Testing Theory: An Introduction, Delft University Press, Delft, 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022