Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 514E - Süreç Yönetimi
 

ISL 514E - Süreç Yönetimi

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı,
1. Öğrencilere süreç yönetimine ilişkin kavramların, , iş süreçleri yönetiminin temel özelliklerinin, avantaj ve zorluklarının, diğer yönetim sistemleri ve bilgi teknolojileri ile ilişkisinin, iş süreçlerinin analizi, tasarımı, uygulanması, otomasyonu, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin metod ve tekniklerin, en iyi uygulamalar ve vaka analizleri yardımı ile öğretilmesi;
2. Organizasyonel performansın süreç perspektifinden incelenebilmesi için gerekli, Süreç yönetiminin, kaliteyi, etkinliği ve dolayısıyla rekabet gücünü artırıcı rolünün ve bunun için ön şart olan süreçlerin kurumsal stratejiler, hedefler, sistemler ile uyumluluğunun öneminin öğrenciler tarafından idrak edilmesinin sağlanması yoluyla, iş ve yönetim sistemlerine ilişkin sorunların çözümünde ve gelişim sağlamada, süreç yönetiminden yararlanılmasına yönelik sistematik, analitik ve yönetsel bir bakış açısının ve süreç yönetim metodları ve tekniklerine ait temel yetkinliklerin kazandırılmasıdır.

Dersin Tanımı

Süreç yönetiminin temel kavramları, süreç yönetimi ile ilgili temel felsefe ve yaklaşımlar, süreç yönetimi ile ilgili yönetim araçları, süreç yönetimi süreç ve sistemleri, iş süreçleri yaşam döngüsü, süreç analizi, süreç haritaları, bilgi, iş akış diyagramları ve değer akışı haritaları, süreç performans ölçümü- Anahtar süreç göstergeleri, süreç geliştirme, süreç tasarımı, süreç kıyaslama, yeniden yapılandırma, kritik süreçler, 6 sigma yaklaşımı, vb araç ve metodları, strateji-süreç ilişkisi, sureç yönetimi ve çalışanların katılımı, süreç otomasyonu uygulama örnekleri

Koordinatörleri
Nihan Yıldırım
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023