Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 532E - Endüstriyel Atıksuların Kimyasal Arıtımı: Laboratuvar ve Uygulama
 

CBM 532E - Endüstriyel Atıksuların Kimyasal Arıtımı: Laboratuvar ve Uygulama

Dersin Amaçları

1. Öğrencininfarklıendüstriyelatıksularınarıtılabilirlikbazlıkarakterinitanımlamasınıveatıksuyunkirleticiparametreleriileilgiliolanönemlianalizlerigerçekleştirmesinisağlamak,
2. Öğrencininkimyasalarıtmateknolojilerininendüstriyelatıksularınauygulanmasıileilgilibecerilerinigeliştirmek,
3. Öğrenciningruplaboratuvarödevlerivesunumlarıiletakımçalışmasıbecerileriniiyileştirmek.

Dersin Tanımı

Bu laboratuvaresaslıders, öğrencileriendüstriyelatıksularınkimyasalteknolojilerlearıtımlarınınprensiplerinitanımasıiçinbirserideneyselçalışmayıiçermektedir. Öğrenciler, 10 haftaboyuncayapaklarılaboratuvarçalışmalarıilekimyasalarıtmateknolojilerininpratiğiveişletimihakkındaderinbilgiedineceklervebuteknolojilerileilgiliteorikaltyapılarınıgüçlendireceklerdir.

Koordinatörleri
İdil Arslan Alaton
Tuğba Ölmez Hancı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024