Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 532E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta
Konular
1 Giriş, LaboratuvarGüvenlikKuralları
2 Endüstriyel atıksuların arıtılabilirlik bazlıkarakterizasyonu, endüstriyel atıksularda önemli çevresel parametreler
3 Endüstriyel atıksularda kirletici parametreleri için analitik ölçüm yöntemleri (ıslak analiz, enstrümental analiz)
4 Koagülasyonveflokülasyonuygulamaları
5 Fenton oksidasyonuuygulamaları
6 Ozonlama uygulamaları: Renk giderimi
7 Ozonlama uygulamaları: Organik madde giderimi
8 Elektrokoagülasyon uygulamaları: Renk giderimi
9 Elektrokoagülasyon uygulamaları: Organik madde giderimi
10 Fotokimyasal arıtma uygulamaları: Renk giderimi
11 Fotokimyasal arıtma uygulamaları: Organik madde giderimi
12 Fotokatalitik arıtma uygulamaları: Renk giderimi
13 Fotokatalitik arıtma uygulamaları: Organik madde giderimi
14 Grup sunuşları: Kimyasal arıtma uygulamalarının sonuçları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023