Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CBM 532E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Atıksuların Kimyasal Arıtımı: Laboratuvar ve Uygulama
İngilizce Chem.Tre.of Ind.Was:Lab&Prac.
Dersin Kodu
CBM 532E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İdil Arslan Alaton
Tuğba Ölmez Hancı
Dersin Amaçları 1. Öğrencininfarklıendüstriyelatıksularınarıtılabilirlikbazlıkarakterinitanımlamasınıveatıksuyunkirleticiparametreleriileilgiliolanönemlianalizlerigerçekleştirmesinisağlamak,
2. Öğrencininkimyasalarıtmateknolojilerininendüstriyelatıksularınauygulanmasıileilgilibecerilerinigeliştirmek,
3. Öğrenciningruplaboratuvarödevlerivesunumlarıiletakımçalışmasıbecerileriniiyileştirmek.
Dersin Tanımı Bu laboratuvaresaslıders, öğrencileriendüstriyelatıksularınkimyasalteknolojilerlearıtımlarınınprensiplerinitanımasıiçinbirserideneyselçalışmayıiçermektedir. Öğrenciler, 10 haftaboyuncayapaklarılaboratuvarçalışmalarıilekimyasalarıtmateknolojilerininpratiğiveişletimihakkındaderinbilgiedineceklervebuteknolojilerileilgiliteorikaltyapılarınıgüçlendireceklerdir.
Dersin Çıktıları Bu dersibaşarıylatamamlayanyükseklisansöğrencileriaşağıdakikonulardabilgi, beceriveyetkinlikkazanırlar;

I. Öğrencilerendüstriyelatıksularınarıtımıiçinkullanılankimyasalteknolojilerhakkındabilgiedinecekler (bilgi).
II. Öğrencilerbudersteedindikleribilgiyiendüstriyelatıksularınarıtımındauygulamabecerisinikazanacaklar (beceri).
III. Öğrenciler bu derste öğrendikleri deneysel araştırma yöntemlerini endüstriyel atıksuların arıtımı ile ilgili problemlerin çözümünde kullanacaklar (beceri).
IV. Öğrencilerendüstriyelatıksularauygulanankimyasalarıtmateknolojileriileilgiliraporyazmayıvesunumhazırlamayıöğrenecekler (iletişimvesosyalyetkinlik).
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Gottschalk, C., Libra, J.A. ve Saupe, A., 2000: Ozonation of Water and Wastewater: A Practical Guide to Understanding Ozone and its Application. Weinheim, Wiley VCH.
2. Oppenländer, T., 2003: Photochemical Purification of Water and Air: Advanced Oxidation Processes (AOPs): Principles, Reaction Mechanisms, Reactor Concepts. Weinheim, Wiley VCH.
3. Beltrán, F. J., 2004: Ozone Reaction Kinetics for Water and Wastewater Systems. Boca Raton, Lewis Publishers.
4. Nuñez, M., 2005: Electrochemistry : New research. New York, Nova Science Publishers.
5. Tünay, O., Kabdaşlı, I., Arslan-Alaton, I. ve Ölmez-Hancı, T., 2010: Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters, ISBN13: 9781843393078,London, UK, IWA Publishing.
Diğer Referanslar 1. Gottschalk, C., Libra, J.A. ve Saupe, A., 2000: Ozonation of Water and Wastewater: A Practical Guide to Understanding Ozone and its Application. Weinheim, Wiley VCH.
2. Oppenländer, T., 2003: Photochemical Purification of Water and Air: Advanced Oxidation Processes (AOPs): Principles, Reaction Mechanisms, Reactor Concepts. Weinheim, Wiley VCH.
3. Beltrán, F. J., 2004: Ozone Reaction Kinetics for Water and Wastewater Systems. Boca Raton, Lewis Publishers.
4. Nuñez, M., 2005: Electrochemistry : New research. New York, Nova Science Publishers.
5. Tünay, O., Kabdaşlı, I., Arslan-Alaton, I. ve Ölmez-Hancı, T., 2010: Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters, ISBN13: 9781843393078,London, UK, IWA Publishing.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024