Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 518 - Metropoliten Kent.Mek.ve S.D.
 

SPL 518 - Metropoliten Kent.Mek.ve S.D.

Dersin Amaçları

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde metropoliten kent ve çeperindeki sosyo-demografik ve ekonomik dönüşüm sürecinin, kent mekanına yansıyan sonuçlarının global perspektifte karşılıklı olarak değerlendirilmesi ve bu yaklaşım ile İstanbul kenti ve çeperindeki sosyal ve mekansal yapıdaki dönüşümün irdelenmesi.

Dersin Tanımı

Kavramsal Açıklamalar:Kırsal Alan Kırsal Yerleşme Kavramları, Metropoliten Kır / Şehir Kır Yerleşme Kavramları,Metropolitenleşme Olgusu ve Metropoliten Alan Kavramı Tarih içinde metropoliten kent çeperi: Metropoliten Saçaklanma Olgusu ve Metropoliten Çeper Kavramı. Sanayi Öncesi Kentten Global Kente:Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri Gelişmiş Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri ,Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Metropolitenleşme Olgusu Bağlamında Metropoliten Kent Çeperi Dönüşüm Süreçlerinin Karşılaştırılması : Ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. Küreselleşme sürecinde kent çeperi: Küreselleşme süreci değişim ögeleri bağlamında ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. İstanbul Kent Makroformu : Küreselleşme Sürecinin Toplumsal Yapı ve Mekana Etkisi.

Koordinatörleri
Özlem Özçevik
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022