Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 518 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metropoliten Kent.Mek.ve S.D.
İngilizce Social and Spatial Dynamics in Metropolitan Area
Dersin Kodu
SPL 518 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özlem Özçevik
Dersin Amaçları Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde metropoliten kent ve çeperindeki sosyo-demografik ve ekonomik dönüşüm sürecinin, kent mekanına yansıyan sonuçlarının global perspektifte karşılıklı olarak değerlendirilmesi ve bu yaklaşım ile İstanbul kenti ve çeperindeki sosyal ve mekansal yapıdaki dönüşümün irdelenmesi.
Dersin Tanımı Kavramsal Açıklamalar:Kırsal Alan Kırsal Yerleşme Kavramları, Metropoliten Kır / Şehir Kır Yerleşme Kavramları,Metropolitenleşme Olgusu ve Metropoliten Alan Kavramı Tarih içinde metropoliten kent çeperi: Metropoliten Saçaklanma Olgusu ve Metropoliten Çeper Kavramı. Sanayi Öncesi Kentten Global Kente:Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri Gelişmiş Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri ,Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Metropolitenleşme Olgusu Bağlamında Metropoliten Kent Çeperi Dönüşüm Süreçlerinin Karşılaştırılması : Ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. Küreselleşme sürecinde kent çeperi: Küreselleşme süreci değişim ögeleri bağlamında ekonomik yapı, sosyal yapı ve mekan. İstanbul Kent Makroformu : Küreselleşme Sürecinin Toplumsal Yapı ve Mekana Etkisi.
Dersin Çıktıları Kavramsal algılama
Eleştirel düşünce
Konuyla ilgili örnek seçimi
Problemi tanımlama ve süreç olarak ortaya koyabilme
Araştırma ve veri toplama
Rapor
Sunum tekniği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Drakakis,S.D. (1992) The Third World City, London:Routledge.
Gilbert,A. , Gugler,J. (1992) Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World,Oxford University Press.
Gottdiener,M. (1994) The New Urban Sociology, Donnelley&Sons,
Dogshon,A.R. (1999) Society in Time and Space - A Geographical Perspective on Change Cambridge University Press.
Erder,S.(1996) İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye, Memleket İletişim Yayınları,İstanbul.
Erder S.(1997) Kentsel Gerilim, Um-Ag Vakfı Yayını,Ankara.
'3.Bin Yılda Şehirlerde 'Küreselleşme , Mekan ve Planlama' Ed. Dinçer,İ. Y.Ü. Basım Yayın Merkezi, Yayın no: MF-SBP-2000.OO3 ,Istanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021