Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / SPL 518 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Konunun verilmesi, ders programının açıklanması ve seminer konularının gruplandırılması
2 Kavramsal Açıklamalar
Kırsal Alan Kırsal Yerleşme Kavramları
Metropoliten Kır / Şehir Kır Yerleşme Kavramları
Metropolitenleşme Olgusu ve Metropoliten Alan Kavramı
Metropoliten Saçaklanma Olgusu ve Metropoliten Çeper Kavramı
3 Sanayi Öncesi Kentten Global Kente
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Büyüme Modelleri
Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri
4 Sanayi Sonrası Kentten Global Kente
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri
5 Sanayi Sonrası Kentten Global Kente
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri
6 Globalleşme, Metropoliten Kent Bölgesi ve Çeper
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri
7 Globalleşme, Metropoliten Kent Bölgesi ve Çeper
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri
8 Globalleşme, Metropoliten Kent Bölgesi ve Çeper
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri
9 Globalleşme, Metropoliten Kent Bölgesi ve Çeper
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde Gelişim ve Dönüşüm Süreçleri
10 İstanbul Metropoliten Alanında Çeper Gelişimi –sosyal
11 İstanbul Metropoliten Alanında Çeper Gelişimi-ekonomik
12 İstanbul Metropoliten Alanında Çeper Gelişimi-mekansal
13 İstanbul Metropoliten Alanında Çeper Gelişimi-kültürel
14 Genel Değerlendirme-Final sunuma hazırlık
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021