Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 222 - Kent ve Toplum
 

ITB 222 - Kent ve Toplum

Dersin Amaçları

1. Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri incelemek;
2. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme sürecini tarihsel ve
karşılaştırmalı perspektifte tanıtmak;
3. Güncel kentsel değişme süreçlerini ve kent sorunlarını analiz etmek;
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek;
5. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma becerisini geliştirmek.

Dersin Tanımı

Dersin ana hedefi kent-toplum ilişkisini irdelemektir. Kentin ilk ortaya çıkışından bugüne kadar geçen süreçte kent ve kentlileşme olgusu, toplumsal ilişkiler aracılığıyla ele alınacaktır. Onsekizinci yüzyılla birlikte başlayan sanayileşme süreci ve bu sürecin kente etkileri tartışılacaktır. Bu süreçle başlayan kırdan kente göç, gerek dünya gerekse de Türkiye ölçeğinden değerlendirilecektir. Ders boyunca, tarihsel süreçte kentsel değişim ve dönüşümün izleri sürülecek olup, bu süreç kent teorisine ilişkin kuramlarla desteklenecektir. Ayrıca, küreselleşme süreci ve bu sürecin kente etkileri tartışılacaktır. Bu süreçle birlikte daha belirgin hale gelen toplumsal eşitsizlikler; yoksulluk ve toplumsal dışlanma, toplumdaki dezavantajlılık halleri, toplumsal cinsiyet, kimlikler gibi konular kentsel mekan ölçeğinde ele alınacaktır.

Koordinatörleri
Özge Atalay Çelik
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024