Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 222 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kent ve Toplum
İngilizce City and Society
Dersin Kodu
ITB 222 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özge Atalay Çelik
Dersin Amaçları 1. Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri incelemek;
2. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme sürecini tarihsel ve
karşılaştırmalı perspektifte tanıtmak;
3. Güncel kentsel değişme süreçlerini ve kent sorunlarını analiz etmek;
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek;
5. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma becerisini geliştirmek.
Dersin Tanımı Dersin ana hedefi kent-toplum ilişkisini irdelemektir. Kentin ilk ortaya çıkışından bugüne kadar geçen süreçte kent ve kentlileşme olgusu, toplumsal ilişkiler aracılığıyla ele alınacaktır. Onsekizinci yüzyılla birlikte başlayan sanayileşme süreci ve bu sürecin kente etkileri tartışılacaktır. Bu süreçle başlayan kırdan kente göç, gerek dünya gerekse de Türkiye ölçeğinden değerlendirilecektir. Ders boyunca, tarihsel süreçte kentsel değişim ve dönüşümün izleri sürülecek olup, bu süreç kent teorisine ilişkin kuramlarla desteklenecektir. Ayrıca, küreselleşme süreci ve bu sürecin kente etkileri tartışılacaktır. Bu süreçle birlikte daha belirgin hale gelen toplumsal eşitsizlikler; yoksulluk ve toplumsal dışlanma, toplumdaki dezavantajlılık halleri, toplumsal cinsiyet, kimlikler gibi konular kentsel mekan ölçeğinde ele alınacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri tanıyacak;
2. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme sürecini tarihsel ve
karşılaştırmalı perspektifte betimleyebilecek;
3. Güncel kentsel değişme süreçlerini ve kent sorunlarını analiz edebilecek;
4. Daha gelişmiş düzeyde metin okuyabilecek, anlayabilecek, araştırma yapabilecek ve yazı
yazabilecek;
5. Daha etkin bir şekilde iletişim kurabilecek ve tartışabileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020