Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 203E - Analitik Kimya
 

KIM 203E - Analitik Kimya

Dersin Amaçları

1.1.Analitik Kimyaya ait temel kavram ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olmak
2.2.Çökelti-çözelti dengelerine ait ilişkileri yorumlayabilmek
3.3.Konsantrasyonu bilinmeyen bir numunenin derişimini bulmak için gerekli
reaksiyonlara karar verip uygulayabilmek, ve hesaplamaları yapabilmek

Dersin Tanımı

Analitik kimyada temel kavram ve kanunlar, kantitatif analizde hata hesapları, çözünürlük çarpımı ve çözünürlüğe tesir eden faktörler, asitler , bazlar ve pH, tuz
çözeltileri ve pH, tampon çözeltiler, gravimetrik analizin temel ilkeleri, volumetrik
analizin temel ilkeler, asit-baz titrasyonları, redoks titrasyonları, kompleksometrik
titrasyonlar, çöktürme titrasyonları

Koordinatörleri
Seden Beyhan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024