Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 203E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analitik Kimya
İngilizce Analytical Chemistry
Dersin Kodu
KIM 203E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Seden Beyhan
Dersin Amaçları 1.1.Analitik Kimyaya ait temel kavram ve kanunlar hakkında bilgi sahibi olmak
2.2.Çökelti-çözelti dengelerine ait ilişkileri yorumlayabilmek
3.3.Konsantrasyonu bilinmeyen bir numunenin derişimini bulmak için gerekli
reaksiyonlara karar verip uygulayabilmek, ve hesaplamaları yapabilmek
Dersin Tanımı Analitik kimyada temel kavram ve kanunlar, kantitatif analizde hata hesapları, çözünürlük çarpımı ve çözünürlüğe tesir eden faktörler, asitler , bazlar ve pH, tuz
çözeltileri ve pH, tampon çözeltiler, gravimetrik analizin temel ilkeleri, volumetrik
analizin temel ilkeler, asit-baz titrasyonları, redoks titrasyonları, kompleksometrik
titrasyonlar, çöktürme titrasyonları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
(Course Learning 1. Bilinmeyen numunenin incelenmesine ilişkin yönteme karar verme
Outcomes) 2. Değişik derişim hesaplama yapabilme
3. Doğabilecek hatalar hakkında öngörüde bulunabilme
4. Numune içeriğinin konsantrasyonunu hesaplama
Önkoşullar KIM 101/KIM 101E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024