Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 187 - Matematik I
 

MAT 187 - Matematik I

Dersin Amaçları

1.Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarını öğretmek.
2.Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Dersin Tanımı

Giriş,Limit(epsilon-delta tanımı)Süreklilik,Türev,Türevin Uygulamaları,Eğri Çizimi,Asimptotlar,Integral(Reiman Toplamı),İntegral Hesabının Temel Teoremi, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri (Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu, Trigonometrik İntegraller, Trigonometrik Dönüşümler), İntegralin Uygulamaları(alan, eğri uzunluğu dönel cisimlerin hacimleri,dönel yüzey alanları), Belirsizlik Şekilleri, L’Hopital Kuralı,Genelleştirilmiş Integraller(Birinci ve İkinci cins)

Koordinatörleri
Fatma Özdemir
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022