Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 216EL - Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 

BIO 216EL - Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Dersin Amaçları

Mikrobiyolojinin temel prensiplerinin deneysel olarak öğretilmesi

Dersin Tanımı

Lisans düzeyinde temel mikrobiyolojik laboratuvar deneyleri: Güvenlik kuralları; laboratuvar raporlarının hazırlanmasındaki ana esaslar; sterilizasyon ve kültür besiyerlerinin hazırlanması; saf kültür izolasyon yöntemleri; bakteriyel üreme eğrisi: sıcaklığın rolü; pH ve ozmotik basıncın mikrobiyal üremeye etkileri; bakteri sayısının nicel (kantitatif) olarak belirlenmesi; bakteri boyama yöntemleri; endosporlar ve spor boyama; kağıt disk-agar difüzyon yöntemiyle mikroorganizmaların antibiyotik ve ağır metal direnci için taranması; biyokimyasal testlerle bakteri tespiti.

Koordinatörleri
Zeynep Petek Çakar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024