Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 216EL / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İngilizce Microbiology Lab
Dersin Kodu
BIO 216EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- - - 3
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zeynep Petek Çakar
Dersin Amaçları Mikrobiyolojinin temel prensiplerinin deneysel olarak öğretilmesi
Dersin Tanımı Lisans düzeyinde temel mikrobiyolojik laboratuvar deneyleri: Güvenlik kuralları; laboratuvar raporlarının hazırlanmasındaki ana esaslar; sterilizasyon ve kültür besiyerlerinin hazırlanması; saf kültür izolasyon yöntemleri; bakteriyel üreme eğrisi: sıcaklığın rolü; pH ve ozmotik basıncın mikrobiyal üremeye etkileri; bakteri sayısının nicel (kantitatif) olarak belirlenmesi; bakteri boyama yöntemleri; endosporlar ve spor boyama; kağıt disk-agar difüzyon yöntemiyle mikroorganizmaların antibiyotik ve ağır metal direnci için taranması; biyokimyasal testlerle bakteri tespiti.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020