Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 141 - Lineer Cebir I
 

MAT 141 - Lineer Cebir I

Dersin Amaçları

1.Lineerdenklem sistemlerini ve matris cebrini tanıtmak.
2.Lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin yorumlanmasında matrislerin kullanımınıöğretmek.3.Determinant fonksiyonunu tanıtmak ve determinant özelliklerinin yanı sıra bir matrisintersinin bulunmasında ve lineer denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılmasını öğretmek.4.Vektör uzaylarını, alt vektör uzaylarını tanıtmak, lineer bağımsızlık, taban, boyut vekoordinatlar hakkında bilgilendirmek

Dersin Tanımı

Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemantermatrisler, ters matris, eşdeğer matrisler. Lineer denklemsistemlerinin çözümleri. Determinantlar; determinant özellikleri, işaretliminörler ve bir matrisin ekmatrisi, ters matrisin elde edilişi, Cramerkuralı. Vektör Uzayları; vektör uzaylarının tanımı, altuzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar,taban değişimi ve izomorfizim, birmatrisin rankı.

Koordinatörleri
Ayşe Peker
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022