Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 141 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Lineer Cebir I
İngilizce Linear Algebra I
Dersin Kodu
MAT 141 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Peker
Dersin Amaçları 1.Lineerdenklem sistemlerini ve matris cebrini tanıtmak.
2.Lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin yorumlanmasında matrislerin kullanımınıöğretmek.3.Determinant fonksiyonunu tanıtmak ve determinant özelliklerinin yanı sıra bir matrisintersinin bulunmasında ve lineer denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılmasını öğretmek.4.Vektör uzaylarını, alt vektör uzaylarını tanıtmak, lineer bağımsızlık, taban, boyut vekoordinatlar hakkında bilgilendirmek
Dersin Tanımı Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemantermatrisler, ters matris, eşdeğer matrisler. Lineer denklemsistemlerinin çözümleri. Determinantlar; determinant özellikleri, işaretliminörler ve bir matrisin ekmatrisi, ters matrisin elde edilişi, Cramerkuralı. Vektör Uzayları; vektör uzaylarının tanımı, altuzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar,taban değişimi ve izomorfizim, birmatrisin rankı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
I-Matris yöntemlerini kullanarak lineer denklem sistemlerini çözebilir
II-Determinant özelliklerini öğrenir ve uygulayabilir.
III-Reel vektör uzayı ve alt uzay kavramlarını öğrenir ve kullanır.
IV-Tabanları, boyutu ve lineer bağımsızlığı kavrar ve kullanı
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bernard Kolman, David R. Hill, 2008, “Elementary Linear Algebra withApplications”, 9th Edition,Prentice Hall, ISBN:0-13-135063-3.
Diğer Referanslar 1) Leon, Steven J., 2006,“Linear Algebra with Applications”, 7th Edition Prentice Hall, ISBN: 0-13-200306-6.
2) Howard Anton, Chris Rorres, 2005,“Elementary Linear Algera”, John Wiley and Sons
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020