Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Uluğ Bayazıt
Dersin Amaçları Kümelerin kısa bir tekrarından sonra olasılığın önermeleri (axioms) ile tanımlanması ve temel olasılık kavramlarının (koşullu olasılık, Bayes teoremi, bağımsızlık) verilmesi. Klasik olasılık tanımı yardımı ile basit olasılık problemlerinin çözümü. Tekrarlayan deneyler. Rasgele değişken yardımı ile şans olaylarının sistematik modellenmesi ve analizi. Tipik rastgele değişkenler. Çok rasgele değişken yardımı ile tanımlanan olayların analizi. Beklenen değerler ve momentler. Koşullu beklenen değer yardımı ile doğrusal olmayan kestirim ve regresyon. Örnek istatistikler. Güven aralıkları.
Dersin Tanımı Sayma Teknikleri; çarpım kuralı, permütasyon, kombinezon. Olasılık Kavramı; sigma cebri, olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, Bayes formülü. Rastlantı Değişkeni; dağılım fonksiyonu, olasılık fonksiyonu, Chebyshev eşitsizliği. Kesikli ve Sürekli Dağılımlar; uniform dağılım, Bernoulli dağılımı, Poisson dağılımı, geometrik dağılım, hipergeometrik dağılım, normal dağılım, eksponansiyel dağılım, gamma dağılımı, beta dağılımı. Çıkaran Fonksiyonlar. Karar Teorisi. Kestirim Kavramı. Hipotez Testi . Parametrik Olmayan Testler. Korelasyon ve Regresyon.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Probability, Random Variables and Random Signal Principles
Peyton Z. Peebles, Jr.
4th Edition
Mc Graw Hill, 2001.
Diğer Referanslar Probability, Random Variables and Stochastic Processes, 3rd Ed.;
Athanasios PAPOULIS;
McGraw-Hill; 1991

Probability & Statistics for
Engineers; Mehmetçik BAYAZIT,
Beyhan OĞUZ; Birsen Yayınevi; 1998

Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 2nd Ed.;
Anthony J. Hayter
Duxbury Thomson Learning 2002.

A First Course in Probability (7th Edition)
Sheldon Ross,
Prentice Hall, 2005.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024