Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Kümeler, küme işlemleri, Olasılık tanımı. Sayma ve klasik olasılık
tanımı uygulamaları. Birleşik, koşullu olasılık.
2 Toplam olasılık, Bayes teoremi, İstatistiksel bağımsızlık, Birleşik deneyler. Permütasyon, Kombinasyon.
3 Bernoulli denemeleri. Rastgele değişken tanımı, tipleri,
dağılım işlevi.
4 Yoğunluk işlevi. Kütle işlevi. Gauss, eksponensiyel, Poisson ve diğer yoğunluk ve kütle işlevleri
5 Sınıf çalışması
6 Rastgele değişkenin işlevi. Beklenen değer, rastgele değişkenin işlevinin beklenen değeri.
7 Koşullu beklenen değer, momentler, karakteristik işlev.
8 Çoklu rastgele değişkenler, birleşik olay, birleşik
dağılım ve yoğunluk Marjinal olasılık dağılım
yoğunluk işlevleri. Koşullu dağılım ve yoğunluk
(koşul 2. değişken).
9 Korelasyon, kovaryans ve doğrusal bağımsızlık, korelasyon katsayısı. Doğrusal ve doğrusal olmayan kestirim ve regresyon.
10 Sınıf çalışması
11 Deney, popülasyon ve örnek, örnek istatistikler, veri gösterimi. İstatistik, parametrelerin nokta kestirimi.
12 Yansız ve en küçük varyans kestiriciler. Örnek istatistiklerin dağılımları.
13 Güven aralıkları (çift taraflı t, tek taraflı t, çift taraflı z, tek taraflı z)
14 p değerleri ve hipotez testi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023