Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 417E - Theory of Surfaces
 

MAT 417E - Theory of Surfaces

Dersin Amaçları

1. 3-boyutlu Euclid uzayında, duzgün yüzeylere ait temel bilgileri ve yüzeylerin diferansiyel geometrisine ait kavramları sağlamak;
2. Gauss egregium teoremini ve yuzeylerin yapı denklemleri olan Gauss denklemleri ve Mainardi-Codazzi denklemlerini tanıtmak;
3. Yuzeylerin jeodeziklerini, Gauss-Bonnet teoremini ve üstel tasviri tanıtmaktır.
1. To provide students with basic knowledges on regular surface and the concepts of differential geometry of surfaces in 3-dimensional Euclidean space;
2. To introduce Gauss egregium theorem and the structure equations of surfaces such as Gauss equations, Mainardi-Codazzi equations.
3. To introduce geodesics of surfaces, the Gauss-Bonnet theorem and exponential map.

Dersin Tanımı

3-boyutlu Euclid uzayında yüzeyler. Birinci esas form. Yüzeylerin tasviri. Gauss tasvirinin geometrisi. Doğrusal yüzeyler. Minimal yüzeyler. Yüzeylerin iç özellikler. Gauss Egregium teoremi. Jeodezikler. Gauss-Bonnet teoremi. Üstel tasvir.
Surfaces in 3-dimensional Euclidean space. First Fundamental Form. Mappings of surfaces. Geometry of the Gauss map. Ruled Surfaces. Minimal surfaces. Intrinsic properties. Theorema Egregium of Gauss. Geodesics. Gauss-Bonnet Theorem. Exponential map.

Koordinatörleri
Fatma Özdemir
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023