Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 453 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Optimal Kontrol Teorisine Grş
İngilizce Introduction to Optimal Control Theory
Dersin Kodu
MUH 453 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elmkhan Mahmudov
Dersin Amaçları Optimal kontrol sistemlerinin tanıtılması, Pontryagin' in maksimum ilkesi, Lagrange ilkesi ve Bellman dinamik programlama yöntemi, güncel matematik ve ekonomik problemlere ait uygulamalar ve çözüm algoritmalarını oluşturmaktır.
Dersin Tanımı Optimal kontrol teorisinin tarihsel gelişimi ve güncel problemleri. Varyasyonlar hesabı hakkında temel bilgiler. Optimal kontrol problemlerinin varyasyonlar hesabı problemlerinden temel farkları. Pontryagin'in maksimum ilkesi, ispati ve örnekler. Doğrusal sistemler için Kuadratik amaç durumunda optimal düzenleyicinin Riccati denklemi ile oluşturulması. Sentez problemi ve optimal kapalı düzenleyiciler. Lagrange ilkesi, ispatı ve örnekler. Bellman' ın dinamik programlama yöntemi. Kontrol edilebilir sistemler, analitik karakteristikleri ve Kalman Teorem.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci :
1. Optimal kontrol problemlerini
a. Pontryagin'in maksimum ilkesi
b. Bellman'm dinamik programlama yontemi
c. Lagrange ilkesi ile çözümleyebilmesi
2. Kuadratik amaca sahip dogrusal sistemlerde, optimal kontrolü Riccati tipi bir diferansiyel denklemin çözümünden bulabilmesi
3. Kontrol edilebilir sistemlerin analitik karakteristiklerini belirleyebilmesi
yetenklerini kazanır.
Students completing this course
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı D. E. Kirk, Optimal Control Theory, Dover, 2004.
Diğer Referanslar Mahmudov EN. Approximation and Optimization of Discrete and Differential Inclusions, Elsevier, Boston: USA; 2011,
Pontryagin LS, Boltyanskii VG, Gamkrelidze RV, Mishchenko EF. The mathematical theory of optimal processes. New York, London, Sydney: John Wiley & Sons, Inc.; 1965;
A.Azimli, Matematiksel Optimizasyon, İstanbul, Papatya, 2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020