Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 332E - Elektrokimya
 

KIM 332E - Elektrokimya

Dersin Amaçları

1.Elektrokimyanın temel prensiplerini,
2.Elektrokimyasal uygulamaları öğretmek

Dersin Tanımı

Elektrokimyaya giriş, tarihçe, iletkenlik, zayıf ve kuvvetli elektrolitler, Kohlraus, Onsager, Arrhenius, Oswald Kanunları, Debye Huckel Kanunu, aktivite, aktivite katsayısı, iyonik şiddet, temas potansiyeli, yarı pil potansiyeli, elektrot tipleri, pil diyagramı, Galvanik pil, Kendiliğinden reaksiyon, Nernst denklemi, EMK ölçümleri; Galvanik ve elektrolitik pil farkı, Keq(denge sabiti), Ksp(çözünürlük çarpımı sabiti), pH, aktivite sabiti, pilin entalpi ve entropisinin bulunması, Elektrolitik pil, Faraday kanunu, Transfer sayısı, Aşırı gerilim, Potansiometrik titrasyon, Kondüktometrik titrasyon, Voltametri, Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS), İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu, Korozyon, Yakıt pili, Güneş pili, Elektrokimyasal sensor, Batarya, Kapasitör.

Koordinatörleri
Belkıs Ustamehmetoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024