Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 332E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektrokimya
İngilizce Electrochemistry
Dersin Kodu
KIM 332E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Belkıs Ustamehmetoğlu
Dersin Amaçları 1.Elektrokimyanın temel prensiplerini,
2.Elektrokimyasal uygulamaları öğretmek
Dersin Tanımı Elektrokimyaya giriş, tarihçe, iletkenlik, zayıf ve kuvvetli elektrolitler, Kohlraus, Onsager, Arrhenius, Oswald Kanunları, Debye Huckel Kanunu, aktivite, aktivite katsayısı, iyonik şiddet, temas potansiyeli, yarı pil potansiyeli, elektrot tipleri, pil diyagramı, Galvanik pil, Kendiliğinden reaksiyon, Nernst denklemi, EMK ölçümleri; Galvanik ve elektrolitik pil farkı, Keq(denge sabiti), Ksp(çözünürlük çarpımı sabiti), pH, aktivite sabiti, pilin entalpi ve entropisinin bulunması, Elektrolitik pil, Faraday kanunu, Transfer sayısı, Aşırı gerilim, Potansiometrik titrasyon, Kondüktometrik titrasyon, Voltametri, Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS), İletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu, Korozyon, Yakıt pili, Güneş pili, Elektrokimyasal sensor, Batarya, Kapasitör.
Dersin Çıktıları 1) Elektrokimya hakkında bilgi sahibi olmak,
2) Elektrolitler ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmak,
3) Galvanik ve Nernst denklemi hakkında bilgi sahibi olmak,
4) Elektromotorkuvvet ölçümleri yapmak sureti ile çeşitli büyüklüklerin hesaplanmasını öğrenmek,
5) Elektrolitik piller ve Faraday yasaları hakkında bilgi sahibi olmak,
6) Elektroliz sırasında iyonların aşıma sayıları hakkında bilgi sahibi olmak,
7) Aşırı gerilim hakkında bilgi sahibi olmak,
8) Elektroanalitik Yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak,
9) Elektropolimerizasyon ve karakterizasyonunu öğrenmek,
10) Korozyon hakkında bilgi sahibi olmak,
11) Güncel Elektrokimyasal uygulamalar.
Önkoşullar ( KIM 311 MIN DD veya KIM 311E MIN DD) ve (MAT 103 MIN DD veya MAT 103E MIN DD)
Gereken Olanaklar Laboratuar
Diğer -
Ders Kitabı - Electrochemical Methods Fundamentals and Applications, Allen J. Bard, Larry R. Faulkner, Wiley John Wiley and Science 2006
-Electrochemistry Lab Book, İTÜ, 2018
Diğer Referanslar -Elektrokimya, Prof. Dr. A. Sezai Saraç İTÜ, 2000
P.A. Christensen, A. Hamnett, Techniques and Mechanisms In Electrochemistry, Chapman & Hall, India 1st Edition 1994
G. Castellan, Physical Chemistry, 1983, P. Atkins, Physical Chemistry, Oxford, 1988,
Electrochemistry for Chemists, D. T. Sawyer, A. Sobkowiak, J.L.Roberts, John Wiley, 1995
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024