Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 - Olasılık ve İstatistik
 

MAT 271 - Olasılık ve İstatistik

Dersin Amaçları

1. Sayma kavramını sunmak
2. Olasılık kavramını sunmak
3. Olasılık kavramının temel elemanlarını sunmak
4. Olasılığın istatistikte bir araç olarak nasıl kullanılmasını öğrenciye göstermek

Dersin Tanımı

Sayma Teknikleri; çarpım kuralı, permütasyon, kombinezon. Olasılık Kavramı; olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, Bayes formülü. Rastlantı Değişkeni; dağılım fonksiyonu, olasılık fonksiyonu, Chebyshev eşitsizliği. Kesikli ve Sürekli Dağılımlar; uniform dağılım, Bernoulli dağılımı, Poisson dağılımı, geometrik dağılım, normal dağılım, eksponansiyel dağılım, gamma dağılımı, beta dağılımı. Çıkaran Fonksiyonlar. Kestirim Kavramı.Güven aralığı, Hipotez Testi, Ki-Kare Testi, t Testi, Moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans,Korelasyon ve Regresyon.

Koordinatörleri
Yücel Aydın
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023