Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yücel Aydın
Dersin Amaçları 1. Sayma kavramını sunmak
2. Olasılık kavramını sunmak
3. Olasılık kavramının temel elemanlarını sunmak
4. Olasılığın istatistikte bir araç olarak nasıl kullanılmasını öğrenciye göstermek
Dersin Tanımı Sayma Teknikleri; çarpım kuralı, permütasyon, kombinezon. Olasılık Kavramı; olasılık aksiyomları, koşullu olasılık, Bayes formülü. Rastlantı Değişkeni; dağılım fonksiyonu, olasılık fonksiyonu, Chebyshev eşitsizliği. Kesikli ve Sürekli Dağılımlar; uniform dağılım, Bernoulli dağılımı, Poisson dağılımı, geometrik dağılım, normal dağılım, eksponansiyel dağılım, gamma dağılımı, beta dağılımı. Çıkaran Fonksiyonlar. Kestirim Kavramı.Güven aralığı, Hipotez Testi, Ki-Kare Testi, t Testi, Moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans,Korelasyon ve Regresyon.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Sayma teknikleri hakkında bilgi sahibi olacak
2. Bilimsel açıdan olasılığın ne olduğunu kavrayacak
3. Olasılığın temel elemanları ile karşılaşacak ve bunları kullanmayı öğrenecek
4. İstatistiğin temel elemanları ile tanışacak
5. Bir probleme istatistik açısından nasıl bakılacağını öğrenecek
6. Gerektiğinde istatistiği bir araç olarak kullanabilecek
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı > F. Akdeniz, Olasılık ve İstatistik. 13. baskı. Nobel Akademik Yayıncılık
>Sheldon Ross, Olasılığa Ve İstatistiğe Giriş - Mühendisler Ve Fenciler İçin
, Nobel Akademik Yayıncılık
Diğer Referanslar >Sheldon Ross, A First Course in Probability (7th Edition) , Prentice Hall, 2005.
>S. Lipschutz, "Olasılık", Nobel Yayıncılık, 2013.
> M. Spiegel, J. Schiller, R. A. Srinivasan, "Schaum's Outlines Probability and Statistics", 3rd Ed., McGraw Hill, 2009 (TR mevcut: Nobel Yayıncılık, 2016.)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023