Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E - Olasılık ve İstatistik
 

MAT 271E - Olasılık ve İstatistik

Dersin Amaçları

1.Sayma kavramını sunmak
2.Olasılık kavramını sunmak
3.Olasılık kavramının temel elemanlarını sunmak
4. Olasılığın istatistikte bir araç olarak nasıl kullanıldığından öğrenciyi haberdar etmek.

Dersin Tanımı

Sayma Teknikleri, Olasılık Kavramı, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,
Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, Eksponansiyel, Gamma, Normal Yoğunluk
Fonksiyonları, Çok Boyutlu Rastlantı Değişkenleri, Estimatör Kavramı ve Özellikleri,
Maksimum Olabilirlik Estimatörü, Hipotez Testi, Ki-Kare Testi, t Testi, F Testi,
Korelasyon Teorisi.

Koordinatörleri
Ayşe Kaşlılar Şişman
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023